Niewielki spadek przychodów Inter Cars w H1 2020 | MOTOFAKTOR

Niewielki spadek przychodów Inter Cars w H1 2020

person Adrian Januszkiewicz 10/09/2020

Mimo znaczącego wpływu pandemii COVID-19 na branżę moto, Inter Cars w I półroczu 2020 odnotował tylko kilkuprocentowy spadek przychodów r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Inter Cars spadły o 4% w porównaniu do I półrocza roku 2019. Na spadek sprzedaży miała wpływ rozprzestrzeniająca się na całym świecie pandemia wywołana wirusem SARS-COV-2. W efekcie wiele rządów, w tym Polski, wprowadziło radykalne ograniczenia aktywności społecznej i gospodarczej oraz bariery w podróżowaniu. Mimo sukcesywnego zmniejszania skali obostrzeń, działalność przedsiębiorstw, w tym Grupy Inter Cars, nadal odbywa się w warunkach ograniczonego popytu ze strony konsumentów.

 

Sprzedaż eksportowa rozumiana jako sprzedaż bezpośrednia (z Inter Cars S.A.) do kontrahentów zagranicznych (głównie z rynków wschodnich) oraz do zagranicznych spółek dystrybucyjnych wzrosła o 7% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, przy czym sprzedaż realizowana przez zagraniczne spółki dystrybucyjne wyniosła w I półroczu 2020 roku 1 930 mln zł, co oznacza ponad 8% dynamikę wzrostu.

 

Przychody Inter Cars z rynku krajowego stanowiły około 48% przychodów łącznie całej Grupy Kapitałowej (uwzględniając wyłączenia konsolidacyjne) natomiast w pierwszym półroczu 2019 udział przychodów Inter Cars z rynku krajowego wynosił 53%. Rynek polski pozostaje podstawowym rynkiem sprzedaży dla Grupy Kapitałowej.

 

Skonsolidowana marża na sprzedaży wynosi 30,5%. W pierwszym półroczu 2020 wpływ różnic kursowych na zmianę marży był znikomy, natomiast w analogicznym okresie 2019 roku wyniósł -0,2 p.p. Po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych marża wyniosłaby odpowiednio 30,5% dla pierwszego półrocza 2020 oraz 29,9% dla pierwszego półrocza 2019 roku.

 

Skonsolidowany zysk netto za 6 miesięcy 2020 wynosi 134,1 mln zł i jest wyższy o 18,6 mln zł od zysku z pierwszego półrocza 2019 roku. Głównym czynnikiem wpływającym na poziom wyniku Grupy w pierwszym półroczu 2020 roku były konsekwencje walki z pandemią, w tym przede wszystkim ograniczenie sprzedaży na skutek spadku popytu rynkowego w Polsce i rynkach zagranicznych.

 

Mimo nagłego spadku sprzedaży, który zaczął się pod koniec marca 2020, Grupa wygenerowała zysk na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym. W wyniku decyzji podjętych przez Zarząd polegających na zmniejszeniu kosztów operacyjnych poprzez min. wstrzymanie realizacji projektów, ograniczenie działalności marketingowej, redukcji etatów i czasu pracy pracowników, rentowność Grupy została zachowana na odpowiednim poziomie. W efekcie koszty operacyjne spadły o 6,6% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019.

 

Grupa konsekwentnie realizuje też politykę ekspansji terytorialnej na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Rynki te wykazują się dużym potencjałem wzrostu i wyższą rentownością netto dla branży niż rynek krajowy. Jednakże w bieżącym okresie sprawozdawczym, na początku pandemii wywołanej wirusem SARS-COV-2, Grupa odnotowała spadek sprzedaży na wszystkich rynkach geograficznych.

 

Na koniec okresu sprawozdawczego rynkami, których dynamika przychodów w porównaniu do ubiegłego roku była ujemna pozostawały: Polska, Litwa, Chorwacja i Włochy. Dynamika sprzedaży pozostałych krajów, w porównaniu do 6 miesięcy roku 2019, miała wartość dodatnią. Ponieważ przychody w Polsce stanowią największy udział w przychodach Grupy, dynamika przychodów skonsolidowanych wyniosła -4%.

 

Z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności, podwyższony poziom niepewności rynkowej oraz niepewność co do dalszego wpływu pandemii w tym ewentualnej tzw. drugiej fali pandemii, na gospodarkę, branżę, partnerów biznesowych Grupy oraz zachowania konsumenckie, zarząd informuje, że nie może odnieść się do prognoz sprzedaży w kolejnych miesiącach.

 

W I półroczu 2020 roku najwyższą dynamikę sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku (po przeliczeniu na PLN i po włączeniach konsolidacyjnych) odnotowały spółki w następujących krajach: Grecja (wzrost o 152%), Bośnia (wzrost o 56%), Mołdawia (wzrost o 25%), Niemcy – Cleverlog (wzrost o 35%), Ukraina (wzrost o 33%) . Przy czym ze spółek o największym wpływie na przychody Grupy należy wskazać spółki dystrybucyjne w następujących krajach: Polska (spadek o 6%), Rumunia (wzrost o 3%), Bułgaria (wzrost o 13%), Łotwa (wzrost o 3%), Słowacja (wzrost o 14%), Czechy (wzrost o 8%), Węgry (wzrost o 2%).

 

Źródło: Inter Cars

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).