Limitowany kalendarz Autos 2020 już dostępny! | MOTOFAKTOR

Limitowany kalendarz Autos 2020 już dostępny!

person Adrian Januszkiewicz 18/12/2019

Autos odsłonił kolejną limitowaną edycję swojego kalendarza ściennego na rok 2020.

Mo­ty­wem prze­wod­nim ka­len­da­rza są jak za­wsze pięk­ne ko­bie­ty, ale nie jak do tej po­ry by­wa­ło zła­pa­ne w ka­drze, a za­trzy­ma­ne w ry­sun­ku.

 

Każ­da kar­ta opo­wia­da in­ną hi­sto­rię jej bo­ha­te­rek. Au­to­rem ilu­stra­cji do ka­len­da­rza Au­tos 2020 jest Pa­weł Błoń­ski.

 

Ka­len­darz Au­tos po­wsta­je co ro­ku z my­ślą o klien­tach i rów­nież dla nich jest prze­zna­czo­ny.

 

Po­dob­nie jak w ubie­głych la­tach jest to edy­cja li­mi­to­wa­na, ale każ­dy kto chciał­by mieć ten kalendarz mo­że go zdo­być śle­dząc pro­fil Autos na Fa­ce­bo­oku. Pierw­szy kon­kurs już niebawem!

Ka­len­darz 2020 po­wstał przy współ­pra­cy ze spon­so­ra­mi, któ­rych lo­ga znaj­du­ją się rów­nież na je­go kar­tach, a w tym ro­ku są to mar­ki: ATP, Bosch, Red­ma­ster, Fri­ma­tec, fe­bi, Bremann, To­tal, Te­xtar, Tech­niq, Si­lver­li­nes, ZF After­mar­ket oraz Blac­kI­ron.

 

Ka­len­darz jest do­stęp­ny w od­dzia­łach Autos.

 

Źródło: Autos

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).