LG Energy Solution z rekordowymi przychodami za trzeci kwartał 2022 | MOTOFAKTOR

LG Energy Solution z rekordowymi przychodami za trzeci kwartał 2022

LG Energy Solution w trzecim kwartale 2022 roku odnotowała przychód w wysokości 7,648 bln KRW oraz zysk operacyjny na poziomie 522 mld KRW.

 

Wyniki finansowe firmy LG Energy Solution za trzeci kwartał wyniosły 7,648 bln KRW skonsolidowanych przychodów i 522 mld KRW zysku operacyjnego. To najwyższy kwartalny wynik w historii. W stosunku do poprzedniego kwartału, przychody wzrosły o 50,8%, a zysk operacyjny o 166,8%. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, przychody wzrosły o 89,9%, natomiast zysk operacyjny pozostał na tym samym poziomie – w trzecim kwartale 2021 roku również odnotowano najwyższy zysk operacyjny. Wyjątkiem był drugi kwartał 2021 roku, w którym o wyniku zdecydowały czynniki jednorazowe, takie jak rezerwy związane z wycofywaniem produktów z rynku oraz zryczałtowana opłata licencyjna od innego podmiotu z branży.

Dzięki poprawie popytu w UE i Ameryce Północnej, zwiększyliśmy wysyłki baterii do pojazdów elektrycznych, co ostatecznie doprowadziło do wzrostu przychodów. Do rekordowych wyników kwartalnych przyczyniła się również zwiększona sprzedaż systemów magazynowania energii (ESS) dla sieci energetycznych na rynku północnoamerykańskim oraz akumulatorów dla nowo wprowadzonych na rynek urządzeń IT.

dyrektor finansowy LG Energy Solution - Chang Sil Lee

Strategia biznesowa LG Energy Solution dla rynku północnoamerykańskiego

LG Energy Solution ogłosiło również szczegółowe strategie biznesowe dotyczące rynku północnoamerykańskiego. Są one pokłosiem średnio- i długoterminowej strategii korporacyjnej, którą firma ujawniła na początku tego roku, dążąc do potrojenia przychodów i osiągnięcia dwucyfrowej marży zysku operacyjnego w ciągu pięciu lat.

 

Cel firmy, jakim jest zwiększenie obecności w Ameryce Północnej, wynika głównie z pozytywnych prognoz rynkowych – rynek EV w tym regionie ma wzrosnąć o 33% (Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu, CAGR) do 2030 roku. Takie tempo wzrostu, w porównaniu z rynkiem europejskim i chińskim, na których w tym samym okresie spodziewany jest wzrost odpowiednio o 26% i 17%, ma znaczący wpływ na decyzję o zaznaczeniu pozycji firmy na rynku północnoamerykańskim.

 

Nowe regulacje wprowadzone przez rząd amerykański w zakresie czystej energii, takie jak ustawa o redukcji inflacji (Inflation Reduction Act, IRA) oraz zaostrzone przepisy dotyczące efektywności paliwowej (Corporate Average Fuel Economy standards), również napędzają strategię LG Energy Solution ukierunkowaną na rynek północnoamerykański. Zasady te na nowo kształtują światowy przemysł akumulatorowy poprzez:

 

1) zwiększenie udziału produkcji OEM dla pojazdów EV
2) zwiększenie znaczenia zabezpieczenia zakładów produkcyjnych dla pojazdów EV i baterii EV w USA
3) przyspieszenie tworzenia lokalnych łańcuchów dostaw surowców do produkcji baterii

 

W odpowiedzi na zachodzące zmiany rynkowe, LG Energy Solution w pierwszej kolejności zamierza zwiększyć swoje moce produkcyjne w Ameryce Północnej, przyspieszając tym samym działania zapewniające spółce pozycję lidera na rynku globalnym. Firma, do 2025 roku, zagospodaruje 250-260GWh wszystkich mocy produkcyjnych w Ameryce Północnej, w czym wspierają ją zakłady joint venture (JV) z kluczowymi producentami OEM, takimi jak General Motors (GM), Stellantis i Honda. Pełna wartość zamówień we wrześniu 2022 roku wyniosła 370 bilionów KRW, z czego 70% pochodzi z Ameryki Północnej.

 

Firma planuje również dywersyfikację portfolio klientów i rozszerzenie linii produktów w Ameryce Północnej o baterie EV typu pouch, systemy magazynowania energii (ESS) oraz baterie cylindryczne. Inicjatywy te będą dodatkowo wspierane przez inteligentne fabryki powstałe dzięki cyfryzacji całych procesów produkcyjnych.

 

Kolejną kluczową strategią LG Energy Solution jest wzmocnienie lokalnego łańcucha dostaw kluczowych surowców do produkcji baterii poprzez strategiczne partnerstwo z głównymi dostawcami, a także zabezpieczenie metali i rafinerii metali w Ameryce Północnej oraz z krajów objętych umową o wolnym handlu z USA.

 

Firma zwiększy również bezpośrednie pozyskiwanie metali poprzez inwestycje kapitałowe i długoterminowe umowy na dostawy. Po wprowadzeniu tych środków, LG Energy Solution w ciągu pięciu lat planuje zapewnić 72% zaopatrzenia w krytyczne minerały (główne materiały katodowe, w tym lit). Cel ten zostanie dodatkowo wzmocniony poprzez ustanowienie zamkniętego systemu zbierania i recyklingu zużytych baterii.

Jesteśmy gotowi wzmocnić naszą globalną pozycję dzięki ciągłemu wzrostowi przychodów i rentowności. W dalszym ciągu będziemy skupiać się na poprawie zdolności operacyjnych i produktywności dzięki inteligentnym fabrykom, a także na nawiązywaniu strategicznych partnerstw z kluczowymi producentami samochodów.

CEO LG Energy Solution - Youngsoo Kwon

 

Źródło: LG Energy Solution

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).