Kto musi posiadać wpis do BDO? | MOTOFAKTOR

Kto musi posiadać wpis do BDO?

person Adrian Januszkiewicz 6/12/2019

BDO dla wielu przedsiębiorców będzie obowiązkowe od Nowego Roku. Bardzo ważna jest jak najszybsza rejestracja, aby uniknąć kar.

Od 1 stycznia 2020 r. na polskich przedsiębiorców będzie nałożony nowy obowiązek w zakresie przepisów odpadowych. W związku z tym przedsiębiorstwa produkujące odpady nie będące zwykłymi odpadami komunalnymi (w tym warsztaty samochodowe) są zobowiązane do końca roku zarejestrować się w BDO, czyli bazie danych o produktach i opakowaniach.

 

Kwestię wpisu do Rejestru BDO można załatwić na 3 sposoby: podczas wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie.

 

Przypominamy, że Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO.

 

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

 

Rejestr prowadzą marszałkowie województw. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wpisują do niego przedsiębiorców na ich wniosek lub z urzędu, czyli bez potrzeby składania przez przedsiębiorcę wniosku.

 

Marszałek dokonując rejestracji, jednocześnie nadaje numer rejestrowy, który część przedsiębiorców musi obowiązkowo umieszczać na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością.

 

Kto ma taki obowiązek?

 

Ustawowemu obowiązkowi umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością, podlegają m.in. przedsiębiorcy:

 

 • wprowadzający baterie lub akumulatory;
 • wprowadzający pojazdy;
 • wprowadzający na terytorium kraju opony;
 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

 

Kiedy należy używać numeru rejestrowego?

 

Numer rejestrowy należy umieszczać na dokumentach związanych z działalnością w zakresie wprowadzanych opakowań, produktów i odpadów, na przykład:

 

 • fakturach VAT
 • paragonach fiskalnych
 • umowach kupna-sprzedaży
 • sprawozdaniach
 • kartach przekazania odpadów
 • kartach ewidencji odpadów

 

Na innych dokumentach nie trzeba umieszczać numeru rejestrowego. Przykładowo obowiązek ten nie dotyczy dokumentów:

 

 • kadrowych i związanych z bieżącą obsługą administracyjną i funkcjonowaniem biura firmy,
 • przekazywanych do urzędu skarbowego
 • pozostałych dokumentach nie związanych bezpośrednio z działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO.

 

Kto nie musi używać numeru rejestrowego?

 

Ustawowy obowiązek posługiwania się numerem rejestrowym mają tylko podmioty ściśle określone w ustawie. Natomiast wytwórcy odpadów i przekazujący odpady nie muszą umieszczać numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością w zakresie produktów i odpadów.

Którzy przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO?

Możesz sprawdzić czy jesteś objęty obowiązkiem rejestracji wypełniając interaktywny formularz udostępniony przez BDO.

 

Wniosek o wpis do Rejestru BDO składają podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z tym artykułem decydujące znaczenie dla stwierdzenia czy firma powinna złożyć wniosek ma obszar, w którym prowadzi działalności i – jednocześnie – zakres tej działalności.

 

Poniżej opisana jest lista obszarów oraz zakresy, w przypadku których złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO jest obowiązkowe:

 

Oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne:

 

 • Wprowadzanie produktów na terytorium kraju (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne);
 • Recykling odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe opony pneumatyczne);
 • Odzysk odpadów powstałych z produktów (oleje, preparaty smarowe, opony pneumatyczne);
 • Eksport oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
 • Organizacje odzysku.

 

Pojazdy (z wyłączeniem pojazdów historycznych):

 

 • Wprowadzanie pojazdów po raz pierwszy na terytorium kraju;
 • Punkt zbierania pojazdów;
 • Stacja demontażu;
 • Strzępiarka.

 

Baterie lub akumulatory:

 

 • Wprowadzanie po raz pierwszy na terytorium kraju baterii lub akumulatorów;
 • Zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
 • Podmiot pośredniczący.

Którzy przedsiębiorcy zostaną wpisani do Rejestru BDO z urzędu?

Marszałek województwa wpisze do rejestru z urzędu przedsiębiorcę, który:

 

 • uzyskał pozwolenie zintegrowane,
 • uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 • uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów,
 • uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Co zrobić - krok po kroku

1. Złóż wniosek o wpis do Rejestru BDO

 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o wpis do rejestru osobiście albo listownie, skorzystaj z formularza zamieszczonego poniżej. Wniosek możesz też złożyć elektronicznie, korzystając z przycisku “Załatw online”. We wniosku wypełniasz tylko ten dział, który dotyczy prowadzonej przez ciebie działalności.

 

2. Urząd sprawdzi twój wniosek

 

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne, np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów, to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 

3. Urząd wpisze cię do rejestru

 

Po dokonaniu wpisu, marszałek poinformuję cię o tym oraz wyda ci pisemne zaświadczenie z twoim indywidualnym numerem rejestrowym. Firmy, które podlegają opłacie rejestrowej muszą umieszczać numer na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Dostaniesz też login i hasło do BDO, które wykorzystasz do zalogowanie się w systemie, poprzez który będziesz prowadził ewidencje odpadów czy składał wymagane sprawozdania.

 

Zaświadczenie zostanie przesłane pocztą na adres wskazany przez ciebie we wniosku.

 

Numer rejestrowy musisz umieszczać na dokumentach związanych z twoją działalnością.

Opłata rejestrowa

Opłatę rejestrową zapłać na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, w kwocie:

 

 • 100 zł – jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą
 • 300 zł – jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą

 

Opłata rejestrowa obowiązuje m.in. przedsiębiorców:

 

 • wprowadzających baterie lub akumulatory
 • wprowadzających pojazdy
 • wprowadzających na terytorium kraju opony
 • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe

 

Jeżeli prowadzisz działalność podlegającą wpisowi do Rejestru BDO w więcej niż jednym zakresie – jesteś zobowiązany do wpłaty jednej, najwyższej opłaty rejestrowej.

Olbrzymie kary

Przedsiębiorcom, którzy nie dopełnią formalności, grozi kara administracyjna od 5 tys. do nawet miliona złotych. Na dodatek nikt od nich nie odbierze odpadów.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ

 

Źródło: bdo.mos.gov.pl/biznes.gov.pl

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).