Kim są właściciele modeli ID.? – Volkswagen to sprawdził | MOTOFAKTOR

Kim są właściciele modeli ID.? - Volkswagen to sprawdził

Z badania Volkswagena i InsightOut Lab dowiadujemy się także, kim są osoby, które zdecydowały się na zakup modelu ID. i jak najczęściej ładują swoje auta.

 

 

Światowi producenci samochodów stopniowo przechodzą na oferowanie napędów tylko elektrycznych. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) podało, że w drugim kwartale 2022 r. co dziesiąty nowo rejestrowany samochód osobowy w krajach UE miał napęd w pełni elektryczny. Według branżowego rankingu za rok 2021, Volkswagen zajął drugie miejsce pod względem liczby sprzedanych aut elektrycznych w Europie. Między innymi dlatego InsightOut Lab i Volkswagen zadali kilka pytań klientom marki z Wolfsburga. Odpowiedzi pokazują, kim są właściciele elektrycznych Volkswagenów rodziny ID. i jakie mają nawyki związane z ich użytkowaniem.

Starsi częściej mają fotowoltaikę

Posiadanie własnych paneli fotowoltaicznych stanowi bezsporną korzyść finansową dla właścicieli samochodów w pełni elektrycznych ze względu na możliwość ładowania takiego pojazdu niemal bezkosztowo (nie licząc kosztów założenia instalacji). Nic dziwnego, że blisko 2/3 (61%) właścicieli elektrycznych Volkswagenów ma w domu własne, fotowoltaiczne źródło energii.

Jeśli spojrzymy na kwestię posiadania fotowoltaiki przez pryzmat wieku, okaże się, że badana grupa dzieli się na dwie części, a ważną cezurą jest wiek 40 lat. Wśród osób w wieku 40+ przeważają ci, którzy mają panele (stosunek 66% do 34%). Natomiast w grupie młodszych nieco więcej jest tych, którzy instalacji OZE nie posiadają (54% do 46%). Być może osoby powyżej 40 roku życia częściej niż młodsi mieszkają w domach i dlatego też częściej posiadają fotowoltaikę.

Ładowanie ID. w domu popularne, nawet bez fotowoltaiki

64% właścicieli Volkswagenów ID. ładuje swoje auta tylko w domach. Nieco inaczej ten odsetek wygląda dla osób posiadających i nieposiadających instalacji fotowoltaicznej. Zdecydowana większość, niemal ¾ właścicieli Volkswagenów ID., posiadających fotowoltaikę, ładuje swoje pojazdy tylko w domu. Natomiast wśród osób, które nie mają paneli na dachu, również wielu, bo nieco ponad połowa, uzupełnia poziom energii auta tylko w swoim miejscu zamieszkania.

 

26% pierwszej grupy uzupełnia baterie swojego ID. w domu co drugim ładowaniem lub rzadziej, przy 33% drugiej grupy. Jedynie śladowe 2% użytkowników, którzy mają panele słoneczne nigdy nie „tankuje” auta elektrycznego w miejscu zamieszkania, przy 15% tych, którzy własnej fotowoltaiki nie mają. Warto też wspomnieć, że właściciele ID. korzystający z własnego źródła energii rzadziej (36%) niż ci, którzy go nie mają (46%) deklarują, że zmiany zasięgu auta wynikające z warunków atmosferycznych wpływają na ich codzienne korzystanie z auta.

Poruszając temat fotowoltaiki i elektromobilności warto przypomnieć badanie InsightOut Lab i Volkswagena z września 2020 r. Wynika z niego korelacja między posiadaniem paneli fotowoltaicznych a rozważaniem zakupu auta elektrycznego. Co piąty ankietowany (22%) zadeklarował wówczas, że bierze pod uwagę taki zakup. Odsetek tych deklaracji w grupie badanych mieszkających w budynkach wyposażonych w fotowoltaikę był ponad dwukrotnie wyższy i wyniósł 48%.

 

Można zatem wysnuć wniosek, że rosnąca liczba paneli słonecznych jest czynnikiem pozytywnie wpływającym na postrzeganie aut na prąd, co zresztą potwierdza większość badanych. 54% z nich jest zdania, że popularyzacja paneli fotowoltaicznych może zwiększyć zainteresowanie samochodami elektrycznymi. 17% było przeciwnego zdania, a 29% odpowiedziało, że „trudno powiedzieć”.

1/3 użytkowników ID. to 40-latkowie

Aż 3/4 właścicieli elektrycznych modeli Volkswagena to osoby w wieku przynajmniej 40 lat. Łatwo policzyć, że co czwarty użytkownik modelu ID. jest młodszy. Jeśli dokładniej przyjrzymy się wiekowi osób, posiadających elektrycznego Volkswagena, okaże się, że najliczniejszą grupą wiekową są 40-latkowie – co trzeci ankietowany to osoba w wieku 40-49 lat. Kolejne przedziały wiekowe pod względem liczebności to 50-59 lat (23%) oraz 30-39 lat (21%).

 

Dane demograficzne mówią nam również, że właściciele Volkswagenów „na prąd” to przeważnie mężczyźni – aż 86% badanej próby było tej płci, przy 14% kobiet. W ankiecie padło także pytanie, czy ID. to jedyne auto w gospodarstwach domowych badanych osób i okazało się, że było tak w przypadku jedynie 22% respondentów. Zatem dla pozostałych 78% elektryczny Volkswagen był drugim lub kolejnym samochodem w domu.

Volkswagen ID.3

Metodologia badania

 

Badanie przeprowadzone metodą CATI na przestrzeni sierpnia i września 2022 r. wśród klientów, którzy zakupili którykolwiek z elektrycznych modeli VW serii ID. Próba N=100. Wcześniejsze badania InsightOut Lab i Volkswagena wśród członków EV Klub Polska pokazały, że liczebność próby ca. 100 jest wystarczająca dla tak niewielkiej populacji.

 

Źródło: Volkswagen

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).