Inter Cars przedstawił pełny raport za 2022 r. | MOTOFAKTOR

Inter Cars przedstawił pełny raport za 2022 r.

W 2022 roku skonsolidowane przychody Grupy Inter Cars wzrosły o ok. 24,9% do 15,29 mld zł.
8/05/2023

 

Grupa Inter Cars opublikowała raport finansowy za 2022 rok. Grupa odnotowała 24,9-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku, co wynikało ze wzrostu skali działalności operacyjnej i geograficznego rozwoju sieci sprzedaży.

 

W 2022 roku Grupa otworzyła 40 nowych filii, co oznacza, iż na dzień 31 grudnia 2022 roku sieć sprzedaży liczyła łącznie 618 filii (2021: 578), na co składają się 244 filie polskie i 374 filie zagraniczne, przy 240 filiach polskich i 338 filiach zagranicznych na koniec 2021 roku.

 

Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 24,1% w 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

W ubiegłym roku na działalność Grupy szczególnie wpłynęła trwająca wojna w Ukrainie. Nie podjęto w związku z tym decyzji o zakończeniu działalności u naszego wschodniego sąsiada i tak ma pozostać również w tym roku.

 

W pierwszych tygodniach rosyjskiej inwazji, spółka Inter Cars Ukraine z siedzibą w Chmielnickim, w której Grupa posiada 100% udziałów musiała zawiesić swoją działalność operacyjną. 1 kwietnia 2022 r. w wyniku działań wojennych został zniszczony magazyn centralny spółki Inter Cars Ukraine. Magazyn zlokalizowany był w obwodzie kijowskim, w miejscowości Gorenka w rejonie Buczy. W związku z powyższym Spółka dokonała odpisu aktualizującego, dotyczącego aktywów zlokalizowanych w ww. magazynie centralnym, w tym zapasów oraz środków trwałych, w łącznej kwocie 75 mln zł.

 

Z początkiem maja 2022 roku działania wojenne przeniosły się w dużej mierze na wschód Ukrainy, a w stosunkowo odległych od prowadzonych działań wojennych regionach kraju, działalność Inter Cars została wznowiona. Obecnie funkcjonuje 36 z 38 istniejących filii.

 

Zarząd Grupy opracował bezpieczny sposób dostarczania towaru do zachodnich regionów Ukrainy, wykorzystując do tego istniejącą infrastrukturę magazynową oraz jednocześnie zwiększając ilość dostaw bezpośrednich z magazynu centralnego w Zakroczymiu, w Polsce. Duża dostępność towarów oraz szeroki asortyment przełożył się na stopniowy wzrost sprzedaży spółki Inter Cars Ukraine. W 2022 roku spółka Inter Cars Ukraine zrealizowała sprzedaż na poziomie 475 mln zł. co stanowi około 82% sprzedaży z analogicznego okresu roku ubiegłego. W bieżącym okresie sprawozdawczym spółka Inter Cars Ukraine wygenerowała stratę w wysokości 19 mln zł. Należy zauważyć, że wynik uwzględnia odpis aktualizujący na kwotę 75 mln zł, który dotyczy aktywów zlokalizowanych w zniszczonym w wyniku działań wojennych magazynie w Kijowie.

 

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego, spółka Inter Cars Ukraine nadal prowadzi działalność operacyjną w Ukrainie i dokonuje aktywnie sprzedaży.

 

Zarząd Grupy na bieżąco prowadzi monitoring operacyjny działalności spółki ukraińskiej a dalsze działania mają być podejmowane przez Zarząd adekwatnie do rozwoju sytuacji i zagrożeń związanych z wojną.

 

Więcej szczegółów w raporcie rocznym dostępnym TUTAJ.

 

Źródło: Inter Cars

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).