Inne opłaty drogowe w Niemczech | MOTOFAKTOR

Inne opłaty drogowe w Niemczech

Od 1 lipca w Niemczech opłatami drogowymi objęto pojazdy ciężarowe o DMC powyżej 3,5 t. Dotąd dotyczyły one pojazdów o DMC powyżej 7,5 t. Do tematu odnosi się DKV Mobility.

Na wszystkich drogach federalnych i autostradach będą teraz obowiązywać nowe opłaty za przejazd, które będą pobierane przy wjeździe na daną trasę. Powstały one z powodu wprowadzenia ogólnoeuropejskiej dyrektywy dotyczącej eurowiniet, która zaczęła obowiązywać w marcu 2022 roku. Kolejne państwa członkowskie Unii Europejskiej, takie jak Niemcy, Austria, Belgia, Czechy, Estonia, Węgry, Dania i Holandia, również wprowadzają te nowe przepisy na swoim terytorium. Za brak opłacenia opłat grozi kara w wysokości 480 euro.

Należy zauważyć, że od 31 grudnia 2025 roku pojazdy ciężarowe napędzane paliwami alternatywnymi, takimi jak energia elektryczna czy wodór, nie będą obciążane opłatami drogowymi. Jednak od 1 stycznia 2026 roku sytuacja się zmieni – pojazdy bezemisyjne powyżej 4,25 tony masy całkowitej będą zobligowane do opłacania częściowej stawki opłaty drogowej za koszty infrastruktury, hałas i zanieczyszczenie powietrza. System opłat oparty na emisji CO2 ma za zadanie zachęcić do przejścia na zeroemisyjne pojazdy ciężarowe i stopniowe wycofanie tradycyjnych pojazdów napędzanych dieslem.

Anna Biekionis, Country Manager, DKV Mobility Poland, Fot. DKV Mobility
Anna Biekionis, Country Manager, DKV Mobility Poland, Fot. DKV Mobility

„Zmiany opłat są rezultatem rosnących kosztów utrzymania dróg, podatków ekologicznych, a także ujednolicania przepisów unijnych dla wszystkich rynków. Jest to kolejne, obok inflacji i spowolnienia koniunktury gospodarczej, wyzwanie dla polskich przewoźników. DKV Mobility bacznie obserwuje rynek i słucha swoich partnerów z sektora TSL, starając się tworzyć rozwiązania wspierające efektywne zarządzanie flotą. Oferujemy m.in. usługę DKV Box Europe, która umożliwia optymalizację kosztów i ułatwia zarządzanie rozliczeniami na trasach transportowych i tranzytowych” – tłumaczy Anna Biekionis, Country Manager, DKV Mobility Poland.

Branża transportowa kluczowa dla Polski

Zgodnie z raportem Eurostatu z 2022 roku, polscy przewoźnicy mieli udział wynoszący aż 21,2% w transporcie drogowym Unii Europejskiej (mierzonym w tonokilometrach). Największą liczbę zagranicznych przejazdów wykonują przede wszystkim w Niemczech. Analizy wskazują, że firmy transportowe z Polski są bardziej nastawione na międzynarodowe przewozy niż na te krajowe, co odróżnia nas od reszty państw UE, gdzie przewozy krajowe stanowią aż 68% całej aktywności transportowej. Litwa, Luksemburg, Słowenia, Rumunia i Bułgaria mają większy udział w międzynarodowej działalności niż Polska, jednak warto zauważyć, że są to mniejsze kraje, co skutkuje wyższym wskaźnikiem procentowym.

W obliczu niepewnej sytuacji na rynku i zmian w taryfikacji, system optymalizujący koszty staje się realnym rozwiązaniem, które pozwala lepiej kontrolować firmowe wydatki. Urządzenia pokładowe pomagają minimalizować ryzyko otrzymania mandatów, oszczędzają czas i pieniądze oraz zapewniają bezpieczne transakcje bezgotówkowe. Usługi takie jak DKV Box Europe są odpowiednie zarówno dla ciężkiego transportu (powyżej 7,5 tony), jak i dla lekkich ciężarówek (DMC 3,5-7,5 tony). Dzięki funkcji „plug and play” urządzenie można łatwo zainstalować samodzielnie i od razu zacząć korzystać z jego korzyści.

Nowe opłaty a niskoemisyjne ciężarówki

Według raportu Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE), wprowadzenie promocji napędów niskoemisyjnych i ograniczeń ruchu dla pojazdów zasilanych konwencjonalnie jest najlepszym sposobem na zmniejszenie zużycia oleju napędowego i emisji gazów cieplarnianych. Według ekspertów, zmiany w opłatach drogowych będą miały wpływ na koszty transportu oraz całościowy koszt posiadania i zakupu pojazdu.

Obecnie rynek zauważa znaczne zwiększenie zainteresowania redukcją śladu węglowego. Firmy coraz częściej zwracają uwagę na klasę, w jakiej znajdzie się ich pojazd w kontekście przyszłych inwestycji oraz wartości auta przy odsprzedaży. Niedawno otwarto w Polsce pierwszą publiczną stację ładowania dla ciężarówek. Umiejscowiony w Starej Wsi pod Warszawą hub oferuje 4 punkty ładowania o mocy 350 kW każdy. Obecnie udział pojazdów elektrycznych w całej flocie Unii Europejskiej wynosi około 1,65% (dane za cały 2023 r., ACEA). Przewiduje się jednak, że do 2025 roku ten odsetek wzrośnie do 5%, co będzie związane z pierwszymi celami producentów samochodów dotyczącymi redukcji emisji CO2.

„Samochody osobowe i dostawcze odpowiadają za 15% emisji CO2 w UE, dlatego Unia wyznaczyła sobie ambitny cel: do 2030 r. emisje CO2 z transportu drogowego mają zostać zmniejszone o 55% w porównaniu do 2005 roku. To bardzo wymagające zadanie, które w dużym stopniu wpłynie na warunki prowadzenia działalności w sektorze TSL. Wierzymy, że nasze zrównoważone usługi, takie jak DKV Card Climate czy +Charge pozwolą przedsiębiorstwom zoptymalizować koszty transformacji energetycznej i utrzymać dobrą kondycję biznesu” – podsumowuje Anna Biekionis.

Źródło: DKV Mobility

 

Chcesz być na bieżąco z naszymi informacjami? 

belka Wiadomości Google

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).