Hengst Day w Au­tos | MOTOFAKTOR

Hengst Day w Au­tos

person Adrian Januszkiewicz 28/09/2020

Wybrane oddziały Autos dają możliwość swoim klientom spotkania z ekspertem marki Hengst w ramach Hengst Day.

Hengst Day to mi­ni event w wy­bra­nych skle­pach sie­ci Au­tos, pod­czas któ­re­go do­świad­czo­ny Tre­ner Tech­nicz­ny Ar­ka­diusz Osta­szew­ski po­dzie­li się swo­im bo­ga­tym do­świad­cze­niem oraz wie­dzą. Spo­tka­nie z przed­sta­wi­cie­lem mar­ki Hengst to oka­zja dla wszyst­kich, któ­rzy chcą po­znać le­piej pro­dukt, za­się­gnąć bez­płat­nej po­ra­dy oraz oba­lić mi­ty. Bez­po­śred­ni kon­takt z fa­chow­cem to moż­li­wość za­da­wa­nia py­tań, roz­wia­nia wąt­pli­wo­ści na te­mat fil­trów Hengst, czy zgłę­bie­nia ogól­nych za­gad­nień fil­tra­cyj­nych. Nie za­brak­nie rów­nież pro­mo­cji oraz ga­dże­tów Hengst.

 

Harmonogram i miejsca najbliższych spotkań w ramach Hengst Day zamieszczamy poniżej:

Źródło: Autos

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).