FO Dębica wybrała Radę Nadzorczą na nową kadencję | MOTOFAKTOR

FO Dębica wybrała Radę Nadzorczą na nową kadencję

person Adrian Januszkiewicz 24/06/2021

Podczas Walnego Zgromadzenia Spółki FO Dębica podjęto uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Jak wynika z treści najnowszego raportu bieżącego FO Dębica każdy z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej złożył oświadczenie, że:

 

 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.,
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej;
 • nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Członkowie Rady Nadzorczej FO Dębica na bieżącą kadencję

W skład nowo powołanej Rady Nadzorczej spółki weszli:

 

 • Jacek Pryczek: Członek Rady Nadzorczej, ur. 1967 r. Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Karierę zawodową w Spółce rozpoczął w 1994 r. W maju 1997 r. został Sekretarzem Spółki w Dziale Prawnym, a dwa lata później objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Marketingu. Od maja 1999 r. do maja 2006 r. był Członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. Handlowych. Od maja 2006 r. do grudnia 2007 r. pełnił obowiązki Dyrektora Zarządzającego firmy Goodyear na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Od stycznia 2008 r. do czerwca 2014 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica SA, jednocześnie jako Dyrektor Generalny Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o., odpowiadając za rynek Polski i Ukrainy. W latach 2013 – 2017 pełnił rolę Dyrektora Zarządzającego Goodyear w regionie Europa Centralna, a w latach 2018-2019 Dyrektora Generalnego Goodyear w regionie Europa Wschód. Od stycznia 2018 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego Kanału Detalicznego Goodyear w Europie, będąc jednocześnie Prezesem Zarządu Goodyear Polska Sp. z o.o. Od 2014 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.
 • François Colin de Verdière: Członek Rady Nadzorczej, ur. 1976 r. Generalny Radca Prawny Goodyear w regionie EMEA – Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (pełniący funkcje w spółkach Grupy Goodyear), gdzie jest odpowiedzialny za obszar prawny i compliance. Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata w Nowym Jorku. Uzyskał tytuł LL.M. w zakresie prawa korporacyjnego na New York University, a także magistra prawa korporacyjnego i prawa podatkowego na Pantheon-Sorbonne University oraz magistra zarządzania na Dauphine University. W 2011 dołączył do Goodyear i od tego czasu pełnił tam wiele funkcji, w tym Dyrektora ds. Prawnych dla klastrów Francji, Europy Południowej i Europy Zachodniej, a także Dyrektora ds. Prawnych europejskiej jednostki biznesowej oraz biznesu opon osobowych. Przed dołączeniem do Goodyear EMEA, odbywał prywatną praktykę w Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP w Nowym Jorku i Paryżu specjalizując się w fuzjach i przejęciach oraz finansach korporacyjnych.
 • Łukasz Antoni Rędziniak: Członek Rady Nadzorczej, ur. 1968. Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1996 r. członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 1990 – 1991 asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawnik w Consoft Consulting Sp. z o.o. (1991 – 1992); adwokat w indywidualnej kancelarii współpracującej z Dewey Ballantine Sp. z o.o. (1997 – 2000), adwokat w kancelarii Dewey & LeBoeuf LLP (1993 – 2007), a od 2001 r. partner tej kancelarii. W latach 2007 – 2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2009 r. partner zarządzający biurem Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski Sp. K. w Warszawie. Od 2013 r. Członek Zarządu Kulczyk Investments S.A. w latach 2013 – 2020. Od 2017 r. Członek Zarządu Kulczyk Privatstiftung. W latach 2004-2007 oraz 2013-2021 pełnił funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów Serinus Energy plc, członkiem Rad Nadzorczych spółek Ciech S.A., Autostrada Wielkopolska S.A., AWSA Holland BV i A2 Route Sp. z o.o.. Rędziniak spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także kryteria opisane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
 • Vincent Ganier: Członek Rady Nadzorczej, ur. 1969 r. Wiceprezes ds. Finansów w Goodyear w regionie EMEA – Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Posiada tytuł magistra finansów uzyskany w ISG International Business School w Paryżu. Swoją karierę w Goodyear rozpoczął w styczniu 2020 r. Posiada 26 lat międzynarodowego doświadczenia biznesowego w wielu dyscyplinach finansowych, w tym w rachunkowości, operacjach oraz planowaniu i analizie finansowej. Obejmuje to ponad dziesięcioletnie doświadczenie na stanowiskach dyrektora finansowego (CFO) w Stanley Black & Decker (2008-2019), producenta i dystrybutora sprzętu gospodarstwa domowego z listy Fortune 500. Zajmował stanowiska dyrektora finansowego w Industrial and Automotive Repair Europe (2008-2014), Stanley Security Europe (2015-2017) oraz Stanley Black & Decker’s Emerging Markets Group (Singapur) (2014-2015). Ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa Stanley Black & Decker ds. transformacji funkcjonalnej (2018-2019). Wcześniej pełnił różne funkcje kierownicze w obszarze finansów w grupie chemicznej Nalco (Ecolab Company) (2000-2008) oraz w Grupie Suez (1995-2000) w Europie. Karierę rozpoczął w 1994 roku pracując dla Francuskiego Banku Rozwoju w Kambodży (1994-1995).
 • Andrzej Kowal: Członek Rady Nadzorczej, ur. 1967 r. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wydział Ekonomiki i Organizacji Przemysłu. Kariera zawodowa Kowala związana jest z EY (wcześniej: Ernst & Young), którą rozpoczął w 1991 roku. W czerwcu 2001 r. został partnerem zarządzającym działem audytu poznańskiego biura EY, a od czerwca 2005 r. partnerem zarządzającym całym biurem w Poznaniu, będąc także członkiem zarządu spółek wchodzących w skład EY (do 2015 roku). W 1998 r., po zakończeniu cyklu szkoleń ACCA uzyskał uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta (Association of Chartered Certified Accountants), a w 2000 r. – uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Kowal posiada bogate ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie weryfikacji sprawozdawczości finansowej, doradztwa transakcyjnego, w zakresie IPO, doradztwa biznesowego, współpracując zarówno z przedsiębiorcami indywidualnymi, z krajowymi i międzynarodowymi grupami kapitałowymi (m.in. z Niemiec, USA, Holandii, Francji, Skandynawii), w tym także ze spółkami notowanymi na giełdach papierów wartościowych. Od 2016 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Grupa Recykl S.A. Od 2018 roku jest zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej w Reino Capital S.A. oraz przewodniczącym komitetu audytu. Spełnia on kryteria niezależności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także kryteria opisane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
 • Lourens Roets: Członek Rady Nadzorczej, ur. 1977 r. Ukończył studia magisterskie z zakresu podatków na University of North West w Republice Południowej Afryki. Jest także absolwentem studiów z zakresu rachunkowości na University of Port Elizabeth oraz University of KwaZulu-Natal / University of Natal. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu w południowoafrykańskim oddziale firmy PwC w latach 1999-2002. Następnie w latach 2003 – 2007 pracował jako Corporate Financial Manager w firmie Klein Karoo International. W latach 2007 – 2008 zajmował stanowisko Senior Audit Manager w BDO Spencer Steward Port Elizabeth. Od 2008 roku pracuje w koncernie Goodyear. Początkowo jako Kontroler (2008-2009) oraz Financial Planner (2009-2011) w Republice Południowej Afryki. Następnie był Kontrolerem w Goodyear Dunlop Tires Operation w Luksemburgu (2012-2013). W latach 2013-2015 pełnił rolę Retail Finance Director – Trentyre i Magister. Od 2015 do 2017 był Dyrektorem Audytu Wewnętrznego w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), a od 2017 r. jest Kontrolerem w tym regionie.
 • Michaël De Schrijver: Członek Rady Nadzorczej, ur. 1977 r. Posiada tytuł magistra inżynierii lądowej na Uniwersytecie w Leuven w Belgii, gdzie ukończył również ekonomię biznesu. Swoją karierę rozpoczął w międzynarodowym programie menedżerskim w Grupie FIAT, zdobywając doświadczenie w logistyce i produkcji. Od 2004 r. pełnił różne funkcje w zakresie rozwoju biznesu i produkcji w dziale urządzeń przemysłowych grupy FIAT (CNH Industrial), a następnie kierował programem World Class Manufacturing dla regionu EMEA (2008-2010). Od 2010 do 2015 kierował przekształceniami w sektorze bankowym (ING Belgia) i przemyśle opakowań (DS Smith). Od 2015 do 2017 był globalnym menedżerem wiedzy w ramach inicjatywy World Class Manufacturing dla CNH Industrial. Dołączył do Goodyeara w 2017 r. jako Kierownik ds. Relacji Pracowniczych w regionie EMEA (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). W 2019 r. został Dyrektorem ds. Relacji Pracowniczych, a od sierpnia 2020 r. objął stanowisko Dyrektora ds. HR w obszarze Operations EMEA.
 • Marek Piękoś: Członek Rady Nadzorczej, ur. 1971 r. Wykształcenie średnie, Absolwent Zespołu Szkół Zawodowych nr. 1 w Dębicy. Z zawodu technik-mechanik o specjalności budowa maszyn. Z Firmą Oponiarską Dębica S.A. związany od 1994 r. Od początku zatrudnienia do chwili obecnej pracuje w Zakładzie Produkcji Opon Osobowych na stanowisku konfekcjoner.

 

Źródło: FO Dębica SA

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).