Etykieta unijna wskazówką przy zakupie opony | MOTOFAKTOR

Etykieta unijna wskazówką przy zakupie opony

person Adrian Januszkiewicz 29/06/2020

Przy zakupie odpowiedniej opony do naszego samochodu jest bardzo ważne, aby zwracać uwagę na etykietę unijną i jej treść.

Obowiązek umieszczania na oponach etykiety UE, zawierającej najważniejsze informacje o parametrach ogumienia, został wprowadzony 1 listopada 2012 roku. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009, wszystkie modele opon sprzedawane na terytorium UE muszą być oznaczone etykietą z informacjami na temat oporów toczenia, przyczepności na mokrej nawierzchni oraz zewnętrznego hałasu toczenia opony.

 

Przepisami o etykietowaniu są objęte opony do samochodów osobowych, aut dostawczych i pojazdów ciężarowych (w tym opony do naczep czy przyczep), wyprodukowanych po 1 lipca 2012 roku. Rozporządzenie miało na celu ułatwienie procesu wyboru produktu dopasowanego do potrzeb konsumentów. Standaryzowana etykieta UE przedstawia podstawowe informacje, na bazie których klient może szybciej wybrać te opony, których parametry najbardziej odpowiadają jego oczekiwaniom.

Większość Polaków nie wie, że nie wie, co znajduje się na etykietach opon

Z badania przeprowadzonego przez InsightOut Lab na zlecenie Continental Opony Polska* wynika, że różnica pomiędzy deklaracją a faktyczną wiedzą Polaków o oponach jest spora. 78% polskich kierowców przyznaje, że nie słyszało o europejskim standardzie etykiet informacyjnych opon (dalej zwane ESEI), i tylko 31% respondentów zadeklarowało, że osobiście nie zetknęło się z ESEI.

 

Jednocześnie tylko 6% Polaków przyznaje się, że nie wie, jakie informacje znajdują się na etykiecie. Czy ci, którzy nie przyznali się do niewiedzy, faktycznie mają świadomość tego, jakie informacje znajdują się na etykietach? Niestety nie.

 

O tym, że na etykiecie UE można znaleźć informację na temat wpływu opony na poziom zużycia paliwa, wie 42% Polaków, a o parametrze wskazującym na długość drogi hamowania na mokrej nawierzchni – tylko 37% respondentów. Trochę lepiej Polacy orientują się, że etykieta zawiera dane dotyczące poziomu hałasu generowanego przez oponę w czasie jazdy – na obecność tego parametru na etykiecie UE wskazało 57% ankietowanych. Co ciekawe, aż ponad połowa Polaków (55%) twierdzi, że na etykiecie także znajduje się rozmiar opony – co, niestety, nie jest prawdą.

 

Warto podkreślić, że największy odsetek prawidłowych odpowiedzi dotyczących etykiet opon jest wśród grupy Polaków, dla których pewność prowadzenia w trakcie dynamicznej i szybkiej jazdy jest najważniejszym czynnikiem przy wyborze opon. Parametr „poziom hałasu” wskazało 77% respondentów z tej grupy, „zużycie paliwa” – 66%, a długość drogi hamowania na mokrej nawierzchni – 49%.

Etykiety opon. Jak je czytać?

Etykieta UE dla opony Continental EcoContact 6

Etykieta UE ma pomóc konsumentom w porównaniu wyników standardowych testów opon i wyborze odpowiedniego ogumienia. Informacje zawarte na etykiecie wskazują na jakość opon, przekładającą się na bezpieczeństwo jazdy w warunkach, w których prawdopodobnie ogumienie będzie używane. Na etykiecie znajdują się następujące parametry opon:

 

  • oszczędność paliwowa i opory toczenia opony;
  • przyczepność opony na mokrej nawierzchni;
  • poziom hałasu toczenia emitowany przez oponę na zewnątrz (mierzony w decybelach).
Rys. 1 Etykieta UE (ESEI) ma pomagać kierowcom w porównaniu i wyborze odpowiedniego ogumienia. Większość ankietowanych (57%) poprawnie identyfikuje tylko jeden jej parametr – poziom hałasu emitowanego na zewnątrz auta.

Oszczędność paliwowa i opory toczenia opony

Oznaczenie oszczędności paliwowej i oporów toczenia opony na etykiecie UE

Podczas jazdy po drodze koła samochodu obracają się i kontakt opon z nawierzchnią powoduje straty energii, ilość której zależy od oporów toczenia opony. Im niższy jest poziom oporów toczenia, tym mniej energii jest potrzebne, aby pojazd mógł się poruszać. Ponieważ na opony przypada 20-30% zużycia paliwa przez auto, wybór ogumienia charakteryzującego się niskimi oporami toczenia bezpośrednio przełoży się na spadek kosztów paliwa.

 

Skala oszczędności paliwowej na etykiecie UE ma 7 stopni (od litery „A” do litery „G”). Kategoria „A” (zaznaczona zielonym kolorem) wskazuje na najbardziej ekologiczne i ekonomiczne opony o niskich oporach toczenia, a kategoria „G” (zaznaczona czerwonym kolorem) świadczy o tym, że opona nie jest energooszczędna i ma najgorsze osiągi. Pomiędzy klasami zużycie paliwa wzrasta średnio o 0,1 litra na każde przejechane 100 kilometrów.

 

Według badania InsightOut Lab przeprowadzonego na zlecenie Continental Opony Polska, tylko 42% Polaków wie, że na etykiecie UE można znaleźć informację o wpływie opony na poziom zużycia paliwa. Znajomość tego najważniejszego pod względem ekologii parametru opon jest swojego rodzaju papierkiem lakmusowym dla konsumentów deklarujących, że dla nich główną rolę przy wyborze ogumienia odgrywa redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wśród tej grupy badanych, tylko 25% respondentów wie, że etykieta UE zawiera informacje, na podstawie których można ocenić wpływ opon na emisję CO2 przez pojazd. Jak się okazuje, świadomość ekologiczna nie zawsze idzie w parze z wiedzą o oponach.

Rys. 2 Chociaż etykiety są stosowane przez producentów opon od 8 lat, większość ankietowanych (78%) nie słyszała o nich. Nawet Ci, którzy w badaniu deklarowali, że zetknęli się z etykietami osobiście (zaledwie 14,9% ogółu ankietowanych), wymieniali parametry, jakich etykiety wcale nie zawierają.

Droga hamowania na mokrej nawierzchni

Oznaczenie drogi hamowania na mokrej nawierzchni na etykiecie UE

Dla bezpiecznej jazdy bardzo ważną rolę odgrywa przyczepność opon na mokrej nawierzchni. Skuteczność opony w tych warunkach można ocenić na podstawie długości drogi hamowania. Podobnie jak w przypadku parametru efektywności paliwowej, skuteczność hamowania opony na etykiecie UE ma 7-stopniową skalę – od klasy „A”, do klasy „G” – klasa ta pozostaje pusta.

 

Parametr długości drogi hamowania na mokrej nawierzchni na etykiecie UE zasadniczo jest wyliczany dla zakładanej prędkości 80 km/h. W testach przy takiej prędkości droga hamowania opony klasy „A” wynosi 28 metrów, a opony klasy „F” – 46,5 metra. Różnica jest zasadnicza – aż ponad 18 metrów. Nietrudno się domyślić, że wybór opony wyższej klasy w danej kategorii jest gwarancją bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów.

 

Według wyników badania InsightOut Lab, tylko 37% Polaków ma świadomość, że na etykiecie UE można znaleźć informację o długości drogi hamowania na mokrej nawierzchni. Co ciekawe, wśród osób, dla których przy wyborze opon najważniejsza jest pewność prowadzenia w trakcie dynamicznej i szybkiej jazdy, o informacji o długości drogi hamowania na etykietach wie prawie połowa respondentów z tej grupy (49%).

Poziom hałasu

Oznaczenie poziomu zewnętrznego hałasu toczenia opony podczas jazdy na etykiecie UE

Poziom zewnętrznego hałasu toczenia opony podczas jazdy jest mierzony w decybelach. W odróżnieniu od dwóch poprzednich parametrów opon, poziom hałasu na etykiecie UE jest oznaczony symbolem głośnika z rozchodzącymi się od niego falami dźwiękowymi oraz liczbą wskazującą decybele. Najcichsze są opony oznaczone jedną czarną falą – wytwarzają one hałas na poziomie co najmniej 3 dB poniżej ustalonego w UE limitu.

 

Opony średniej głośności mają dwie czarne fale na etykiecie – ich poziom głośności mieści się przedziale od -3 dB do poziomu europejskiego limitu (wartości granicznej) lub jest mu równy. Trzy czarne fale oznaczają, że opona generuje ok. czterokrotnie większy hałas niż opony z jedną falą. Takie opony przekraczałyby dopuszczalne normy i z tego powodu nie są już sprzedawane. Warto wyjaśnić, że redukcja głośności o 3 dB oznacza dla słuchającego człowieka zmniejszenie hałasu o niemal połowę.

 

Badanie InsightOut Lab wskazuje na to, że 57% Polaków wie o tym, że etykieta UE zawiera dane o emisji hałasu zewnętrznego przez oponę. Kategoria emisji hałasu także wskazuje na to, w jakim stopniu opona jest ekologiczna: nie tylko zanieczyszczenie CO2 stanowi zagrożenie dla środowiska, ale także otaczający nas hałas.

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia, zanieczyszczenie hałasem jest drugim największym zagrożeniem środowiskowym w Europie. Niestety, z badania wynika, że wśród osób, dla których aspekty ekologiczne opony (redukcja emisji CO2) są najważniejsze przy zakupie ogumienia, tylko 25% wie, że na etykiecie UE jest informacja o emitowanym przez oponę hałasie.

 

Co ciekawe, wiedza polskich kierowców o etykiecie UE koreluje z czasem ostatniego zakupu opon. Według InsightOut Lab, 73% respondentów, którzy kupili opony niecały rok temu wskazują, że na etykiecie jest informacja o poziomie hałasu. Ci, którzy kupili opony ponad rok do 2 lat temu, wskazują tę odpowiedź w 60 proc., a którzy dokonali zakupu opon ponad 2 do 3 lat temu – tylko w 45%.

 

Po trzech latach od zakupu opon wiedza na ich temat zaczyna rosnąć: 71% kierowców, którzy kupili opony ponad 3 do 4 lat temu, wie, że na etykietach jest informacja o poziomie hałasu; wśród tych, którzy wybierali ogumienie od 4 do 5 lat temu odsetek tych odpowiedzi wynosi 78%, a ponad 5 lat temu – aż 80%. Taka ciekawa korelacja może wynikać z faktu, że kierowcy zaczynają interesować się zakupem nowych opon i przy okazji dowiadują się o etykietach UE.

 

InsightOut Lab zapytał Polaków, jak oceniają poziom hałasu w miastach w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo niskie natężenie hałasu, a 10 – bardzo wysokie natężenie hałasu. 73% respondentów ocenia poziom hałasu w miastach na 6 lub więcej – oznacza to, że dla przeważającej większości Polaków w miastach jest głośno lub bardzo głośno. Warto podkreślić, że odsetek ocen 9 i 10 wynosi aż 15%.

 

Choć według wielu Polaków w polskich miastach jest głośno (a hałas ten jest w większości wytwarzany przez transport samochodowy), niewielu wie, że na etykietach opon znajdują się informacje o poziomie hałasu generowanym przez auto podczas jazdy. Może to oznaczać, że wśród Polaków świadomość tego, że poziom hałasu zależy od opon, jest dosyć niska.

 

Wiedza o tym, że etykieta UE zawiera informacje o wytwarzanych przez oponę hałasie, rośnie wraz z oceną poziomu hałasu w miastach – od 1% wśród respondentów oceniających poziom hałasu na 1, do 21% wśród tych, którzy oceniają hałas na 7. Dalej odsetek takich odpowiedzi zaczyna spadać: wśród oceniających hałas na 8 wynosi on 18%, przy ocenie poziomu hałasu na 9 – 12%, a na 10 – tylko 8%. Oznacza to, że odpowiedzi skrajne charakteryzują się mniejszą świadomością obecności informacji o hałasie na etykiecie UE na oponach.

Nadchodzi nowy wzór etykiety UE

Do tej pory na etykiecie brakowało oznaczeń dotyczących parametrów opony podczas jazdy zimą. Od 1 maja 2021 roku ma obowiązywać nowy wzór etykiety UE dla opon samochodowych. Nazywany etykietą UE 2.0, będzie zawierał także informacje dotyczące przyczepności opony w zimowych warunkach: na ośnieżonej (symbol 3PMSF) oraz na oblodzonej nawierzchni (nowy symbol oblodzonego szczytu górskiego, nazywany „nordyckim” – ice grip). Takie oznakowanie dotyczyć będzie tylko opon, które na ośnieżonej i oblodzonej nawierzchni zachowują się w sposób dostosowany do warunków zimowych, a zatem tylko opon do jazdy zimą lub opon całorocznych.

Nowy wzór etykiety UE dla opon samochodowych ma obowiązywać od 1 maja 2021 roku / fot. ETRMA

Zewnętrzny hałas toczenia będzie definiowany w trójstopniowej skali A,B,C – zamiast czarnych fal dźwiękowych. Natomiast parametry oporu toczenia i hamowania na mokrym ograniczono do 5 klas, od A do D. Na nowej etykiecie znajdzie się także kod QR prowadzący do internetowej bazy danych z parametrami danej opony. Co ciekawe, importerzy i sprzedawcy nowych aut będą musieli za pomocą nowej etykiety UE 2.0 oznaczać ogumienie zamontowane w samochodzie. Dodatkowo, w przyszłości na nowym wzorze etykiety mogą się znaleźć też inne informacje, np. o maksymalnym przebiegu.

Jak dobrać oponę odpowiednią do własnych potrzeb?

Przy zakupie nowego ogumienia musimy upewnić się, że wybrane opony będą pasować do naszego pojazdu. Powinniśmy sprawdzić rozmiary opony, indeks nośności oraz indeks prędkości – te najważniejsze parametry są wskazane na bocznej ścianie opony. Oprócz tego, dobierając ogumienie do swojego auta, koniecznie trzeba wziąć pod uwagę preferowany styl jazdy. Na przykład, dla fanów szybkiej, dynamicznej jazdy dobrym wyborem będą opony sportowe, takie jak Continental SportContact 6. Przedkładającym komfort nade wszystko przypadnie do gustu opona Continental PremiumContact 6. Z kolei kierowcy, dla których najważniejsza jest ekologia i ekonomia, powinni zwrócić uwagę na model EcoContact 6: opona ta ma podwójne "A" na etykiecie UE dla prawie 60 dostępnych produktów – najwyższą klasę zarówno dla hamowania na mokrej nawierzchni, jak i dla oporów toczenia. Łukasz Kusiak Menedżer Produktu w Continental Opony Polska
Opona Continental EcoContact 6

* Nota metodologiczna: Badanie InsightOut Lab na zlecenie Continental Opony Polska przeprowadzono na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1065 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 13-17 marca 2020. Metoda: CAWI.

 

Źródło: Continental Opony Polska

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).