EKG 2023: Orlen zapowiada rewolucję wodorową

EKG 2023: Orlen zapowiada rewolucję wodorową

Przedstawiciele PKN Orlen podczas dyskusji na Europejskim Kongresie Gospodarczym (EKG) w Katowicach przekonywali, że wodór jest przyszłością sektora energetycznego.

 

W opinii ekspertów to najlepszy moment, by współpraca między nauką i biznesem zapoczątkowała tworzenie nowych technologii wodorowych.

Zielony wodór, produkowany z wykorzystaniem energii odnawialnej, nie pokryje całego zapotrzebowania. Dlatego jako Orlen chcemy produkować wodór wykorzystując inne nisko- i zeroemisyjne możliwości – ze śmieci, biogazu i przy wykorzystaniu energii pochodzącej z elektrowni jądrowych. Patrzymy na to bardzo perspektywicznie.

członek zarządu ds. operacyjnych PKN Orlen S.A. - Józef Węgrecki

 

Józef Węgrecki wskazał też, że ze względu na sytuację geopolityczną związaną z wojną w Ukrainie, najbardziej wskazane jest inwestowanie w rozproszone źródła energii.

 

Z kolei Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych PKN Orlen poinformował, że w tym roku firma zaktualizowała ogłoszoną w 2022 r. strategię, przekształcając kierunki wodorowe tak, by do końca dekady zainstalować w jednostkach wytwórczych zasilanych nisko- i zeroemisyjnym paliwem wodorowym ponad 1 GW mocy.

W tym obszarze przygotowujemy projekty, które koncentrują się na wykorzystaniu potencjału magazynów gazu ulokowanych w kawernach solnych. Będziemy traktować tę część magazynowania jako stabilizator dostaw wodoru dla przemysłu.

dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych PKN Orlen - Grzegorz Jóźwiak

 

Grzegorz Jóźwiak wyjaśnił, że wodór znajdzie zastosowanie przede wszystkim w przemyśle, jednak inne gałęzie gospodarki również wpływają na rozwój technologii wodorowych.

PKN Orlen widzi dynamicznie rozwijający się segment zastosowania wodoru w transporcie. Szczególnie wyraźna potrzeba pojawia się w Polsce, głównie w dużych miastach, transporcie miejskim, gdzie wykorzystywane są autobusy wodorowe.

- Grzegorz Jóźwiak

 

Grzegorz Jóźwiak poinformował, że jeszcze w tym roku Orlen uruchomi stacje tankowania wodoru w Katowicach i Poznaniu, przeznaczone zarówno dla autobusów, jak i pojazdów ciężkich oraz transportu osobowego. W planie, na etapie projektowania albo zapytań ofertowych, są już kolejne stacje w dużych miastach, takich jak: Bielsko-Biała, Piła, Gorzów Wielkopolski, Warszawa.

 

PKN Orlen planuje też do końca dekady rozbudować pełną infrastrukturę stacji tankowania oraz produkcji wodoru w systemie rozproszonym, by transport ciężki wykorzystujący wodór do napędu silników mógł swobodnie poruszać się w centralnej części Europy. Aby osiągnąć ten cel, spółka zamierza wybudować w korytarzach północ-południe 100 stacji dla transportu ciężkiego.

 

Źródło: PAP MediaRoom

Zdjęcie: PAP S. Leszczyński

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).