Dyrektywa CSRD wymagająca dla flot firmowych | MOTOFAKTOR

Dyrektywa CSRD wymagająca dla flot firmowych

Raportowanie pozafinansowe w ramach unijnej dyrektywy CSRD może być problematyczne dla polskich firm posiadających floty. Przedstawiciele MOTO Floty przedstawiają rozwiązania na to.

Zgodnie z nowymi przepisami, dyrektywa dotycząca sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) będzie obowiązywać około 4-5 tysięcy firm w Polsce. Duże spółki notowane na rynkach regulowanych UE, które zatrudniają ponad 500 pracowników, muszą dostosować się do nowych przepisów od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2024 roku lub później. Od 2025 roku obowiązek ten zostanie rozszerzony na inne duże przedsiębiorstwa, które mają ponad 250 pracowników i/lub osiągają roczny obrót netto co najmniej 50 milionów euro lub sumę aktywów bilansu co najmniej 25 milionów euro. Natomiast od 2026 roku będą one dotyczyły także małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie oraz innych wybranych firm.

Według ekspertów, wiele z tych firm to przedsiębiorstwa posiadające własne floty samochodowe. Warto zauważyć, że większość z nich nie zdaje sobie obecnie sprawy z tego, że zbieranie danych do raportów związanych z dyrektywą CSRD jest skomplikowanym procesem, na który trzeba się starannie przygotować, zwłaszcza jeśli brakuje doświadczenia w tym zakresie. Co więcej, z każdym rokiem floty będą zobowiązane do raportowania działań mających na celu dekarbonizację swojego parku transportowego, a tutaj pomocne mogą okazać się dostępne na rynku rozwiązania flotowe.

Krzysztof Ostas Head of Fleet Manager w firmie MOTO Flota
Krzysztof Ostas Head of Fleet Manager w firmie MOTO Flota, Fot. MOTO Flota

„Niestety po rozmowach z firmami z naszej branży oraz ekspertami ds. ESG (Environmental, Social, Governance, a więc zrównoważonego rozwoju) już dziś mamy świadomość, że większość polskich organizacji nie jest przygotowana nie tyle do tworzenia raportów, ale nawet generowania danych koniecznych do ich powstania. W związku z tym w przypadku podmiotów posiadających floty samochodowe, kluczowe będzie dla nich wsparcie i dostęp do wskaźników, które mogą zapewnić im obsługujące ich firmy z branży flotowej. Przy czym nawet jeśli dana firma posiadająca flotę będzie musiała raportować dopiero za rok 2025 czy 2026, to choćby wybranie warunków tzw. podwójnej istotności, a następnie rozpoczęcie procesu liczenia wskaźników, musi zacząć odbywać się już na rok przed terminem złożenia raportu. Jeśli właściciele flot zabiorą się za to na przysłowiowy ostatni moment, może to generować nie tylko chaos i stres w organizacji, ale też dodatkowe koszty bądź nawet kary ze strony audytorów Ministerstwa Finansów” – mówi Krzysztof Ostas, Head of Fleet Management w MOTO Flota Sp. z o.o.

Co firmy posiadające floty samochodowe będą musiały raportować?

Raportowanie wskaźników ESG w kontekście transportu lądowego, szczególnie w odniesieniu do taksonomii ESG, obejmuje kilka kluczowych obszarów:

1. Emisje gazów cieplarnianych (GHG): całkowite emisje CO2 – emisje dwutlenku węgla związane z działalnością operacyjną oraz emisje innych gazów cieplarnianych – emisje metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O) oraz innych gazów.

2. Efektywność energetyczna: zużycie energii – ilość zużytej energii na jednostkę transportu (np. MJ/tkm – megadżule na tonokilometr) oraz źródła energii – procent energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

3. Gospodarka wodna: zużycie wody – ilość wody zużytej w operacjach, w tym w procesach chłodzenia i czyszczenia pojazdów.

4. Zarządzanie odpadami: generowanie odpadów – całkowita ilość wygenerowanych odpadów, z podziałem na kategorie (np. niebezpieczne) oraz recykling i ponowne wykorzystanie – procent odpadów poddanych recyklingowi lub ponownie wykorzystanych.

5. Zrównoważone zakupy i modernizacja floty: inwestycje w ekologiczne technologie – kwoty zainwestowane w modernizację taboru na bardziej ekologiczne pojazdy oraz procent floty zgodny z normami emisji – procent pojazdów spełniających najnowsze standardy emisji.

6. Bezpieczeństwo i zdrowie: wskaźnik wypadków – liczba wypadków i incydentów na jednostkę operacyjną oraz Inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa pracy – programy i szkolenia z zakresu BHP (bezpieczeństwa i higieny pracy).

7. Zarządzanie zasobami ludzkimi: szkolenia i rozwój – liczba godzin szkoleniowych na pracownika.

8. Ład korporacyjny i zgodność z regulacjami: zgodność z przepisami – stopień zgodności z regulacjami prawnymi i standardami branżowymi.

„Raportowanie wskaźników ESG w transporcie lądowym to złożony proces wymagający uwzględnienia wielu aspektów środowiskowych, społecznych i zarządczych. Wdrażanie tych wskaźników pomaga przedsiębiorstwom nie tylko spełniać wymogi regulacyjne, ale także przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju i budowania pozytywnego wizerunku. Jednak by spełnić te wymogi, należy mieć podstawę do ich mierzenia, czego niestety większość firm obsługujących floty nie posiada. I tutaj właśnie kluczową rolę mogą odegrać firmy obsługujące floty, które dysponują już teraz odpowiednimi narzędziami do np. liczenia emisji czy elektryfikacji parku maszyn, choćby przez programy do zarządzania flotami” – dodaje Krzysztof Ostas z MOTO Floty.

Jak firmy zarządzające i obsługujące floty mogą pomóc w raportowaniu CSRD?

Według ekspertów, największą pomoc dla firm posiadających floty będą mogli stanowić operatorzy oferujący usługi kompleksowego zarządzania flotą. Jakie konkretnie rozwiązania mogą być przydatne?

1. W liczeniu powyższych wskaźników mogą pomóc m.in. specjalne programy IT do zarządzania flotami, które automatycznie tworzą raporty i będą mogły dostarczać danych na bieżąco, bez konieczności mierzenia tego własnoręcznie przez danego klienta.

2. Kolejnym narzędziem są audyty, których wyniki przedstawiane są klientom jako rekomendacje i gotowe do wdrożenia rozwiązania. Dotyczą one m.in. procesu dekarbonizacji oraz stanu technicznego pojazdów we flocie czy innych rozwiązań proekologicznych związanych z jej funkcjonowaniem. Dodatkowo pomóc mogą także audyty flotowe pod kątem emisji, zużycia paliwa (optymalizacji tras) czy szkoleń kierowców z ekologicznej i bezpiecznej jazdy. Tym bardziej, iż ESG wymaga także raportowania takich wskaźników jak liczba wypadków w pracy czy liczba godzin szkoleniowych przypadających w roku na jednego pracownika. Wyspecjalizowane w obsłudze flot firmy mogą pomóc także planującym elektryfikację floty klientom w wyborze odpowiednich marek i modeli pojazdów oraz planowaniu infrastruktury ładowania.

3. Narzędziem, które wspomoże klientów flotowych są także usługi GPS, które wspomagają proces raportowania i obliczania emisji spalin. Przykładem jest tu współpraca MOTO Floty z firmami telemetrycznymi, dzięki której klienci otrzymują bieżące raporty i analizy z zakresu telematyki, służące do pozyskania danych do raportów ESG oraz działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

„MOTO Flota posiada w swojej ofercie m.in. bezpłatny dostęp do programu flotowego MOTO Flota Manager, pozwalający dostarczać klientom wiele danych i analiz, a następnie opracowywać i wyliczać wyniki w zakresie środowiskowym dotyczące m.in. śladu węglowego. Dla naszych klientów dostarczamy też danych wsadowych niezbędnych do raportowania ESG poprzez audyty, które jasno wskazują, w jakim obszarze związanym z ESG dana firma może wprowadzać ulepszenia. Pomagamy więc naszym klientom zrealizować cele sprecyzowane w założeniach klasyfikacyjnych nowej taksonomii. Według nas tylko te firmy, które świadczą tak kompleksowe usługi dla klientów branży flotowej, będą mogły realnie wspomóc je w trudnej i żmudnej procedurze raportowania w ramach dyrektywy CSRD” – dodaje Krzysztof Ostas z MOTO Flota Sp. z o.o.

Elektromobilność a zarządzanie flotą pod kątem CSRD

Eksperci z MOTO Floty zgodnie uważają, że istotną częścią raportowania pozafinansowego będą doradztwo i wsparcie w elektryfikacji flot samochodowych. Floty będą musiały stale udowadniać postępy, zwłaszcza w kwestii dekarbonizacji. Dlatego też firmy zajmujące się zarządzaniem flotą pojazdów powinny oferować klientom kompleksową obsługę związana z elektromobilnością, włączając w to szkolenia dla użytkowników oraz serwisowanie pojazdów z napędami alternatywnymi. W opinii ekspertów, cały proces – począwszy od wyboru pojazdu, poprzez jego eksploatację, aż po dokumentację i pomoc przy raportowaniu w ramach CSRD – powinien być objęty w ofercie 360°.

„Jesteśmy świadomi, że proces raportowania pozafinansowego, jak każda nowość, będzie dla firm po prostu trudny i przynajmniej na początku uciążliwy. Dlatego jako przedstawiciele branży flotowej czujemy się wręcz zobligowani do wsparcia w nim obecnych czy przyszłych klientów. Będzie to jednocześnie nasz – jako branży – wkład w zrównoważony społecznie transport” – podsumowuje Krzysztof Ostas, Head of Fleet Mangement w MOTO Flota Sp. z o.o.

Źródło: MOTO Flota

 

Chcesz być na bieżąco z naszymi informacjami? 

belka Wiadomości Google

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).