Dwucyfrowy wzrost wartości sprzedaży Inter Cars w H1 2019 | MOTOFAKTOR

Dwucyfrowy wzrost wartości sprzedaży Inter Cars w H1 2019

person Adrian Januszkiewicz 4/09/2019

Przychody ze sprzedaży Grupy Inter Cars wzrosły w H1 2019 z 3,78 mld zł do 4,724 mld zł (12%) w porównaniu z H1 2018.

Grupa Inter Cars opublikowała raport finansowy za pierwsze półrocze 2019. Przychody ze sprzedaży Inter Cars w Polsce w I półroczu 2019 roku były o 9% wyższe niż przychody w analogicznym okresie 2018 roku, a zysk brutto wyższy o 16%. Marża na sprzedaży wyniosła 25,1% (23,7% w pierwszym półroczu 2018 roku). Jednak po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych na marżę w pierwszym półroczu 2019 roku (-0,2 p.p.) oraz w analogicznym okresie roku poprzedniego (0,7 p.p.) marża na sprzedaży wynosiłaby odpowiednio 25,3% w pierwszym półroczu 2019 oraz 23,0% w analogicznym okresie 2018 roku

 

Sprzedaż eksportowa, rozumiana jako sprzedaż bezpośrednia z Inter Cars S.A., do zagranicznych kontrahentów (głównie na Wschód) oraz do zagranicznych spółek dystrybucyjnych wzrosła o 15% w porównaniu z pierwszym półroczem roku ubiegłego. Przy tym sprzedaż zagranicznych spółek dystrybucyjnych wyniosła 1 785 mln zł, co oznacza prawie 17-proc. dynamikę wzrostu.

 

Przychody Inter Cars z rynku krajowego stanowiły około 53% przychodów łącznie całej Grupy Kapitałowej natomiast w pierwszym półroczu 2018 udział przychodów Inter Cars z rynku krajowego wynosił 54%. Rynek polski pozostaje podstawowym rynkiem sprzedaży dla Grupy Kapitałowej. Skonsolidowana marża ze sprzedaży całej Grupy wyniosła 29,7% i nieznacznie spadła w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W przypadku skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej, w I półroczu 2018 wyniósł on 167 775 mln zł, czyli o 360 mln zł mniej niż przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto również spadł w porównaniu z sytuacją rok temu i wyniósł 115, 5 mln zł.

 

Grupa konsekwentnie realizuje politykę ekspansji terytorialnej na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Rynki te wykazują się dużym potencjałem wzrostu i wyższą rentownością netto dla branży niż rynek krajowy. Najwyższą dynamikę sprzedaży w I półroczu 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku (po przeliczeniu na PLN i po wyłączeniach konsolidacyjnych) odnotowały spółki w następujących krajach:

 

 • Grecja (wzrost o 410%)
 • Bośnia (wzrost o 96%)
 • Mołdawia (wzrost o 92%)
 • Niemcy – Cleverlog (wzrost o 51%)
 • Ukraina (wzrost o 39%)

 

Przy czym ze spółek o największym wpływie na przychody Grupy należy wskazać spółki dystrybucyjne w następujących krajach:

 

 • Polska (wzrost o 9%)
 • Rumunia (wzrost o 5%)
 • Bułgaria (wzrost o 29%)
 • Łotwa (wzrost o 17%)
 • Słowacja (wzrost o 17%)
 • Włochy (wzrost o 15%)
 • Czechy (wzrost o 7%)
 • Węgry (wzrost o 9%)

Ważniejsze zdarzenia mające wpływ na obecną i przyszłą działalność gospodarczą

 • Skonsolidowana EBITDA za okres 12 miesięcy narastająco za okres kończący się 30 czerwca 2019 roku wyniosła 435 014 tys. zł (liczona narastająco jako zysk na działalności operacyjnej plus amortyzacja) natomiast po wyeliminowaniu wpływu MSSF 16 EBITDA wyniosła 394 155 tys. zł i była wyższa o 7 911 tys. zł w porównaniu do roku 2018.
 • Najwyższe przychody w historii osiągnęła spółka w Rumunii, co związane jest z dalszym
  rozwojem centrów dystrybucji części zamiennych tzw. magazynów centralnych. Ponadto duży wzrost sprzedaży odnotowany został w spółkach na Ukrainie, Bułgarii, Estonii, Słowacji, Słowenii oraz w spółce Cleverlog oferującej sprzedaż internetową w Niemczech.
 • Zarząd Grupy Inter Cars podjął decyzję o przeprowadzeniu restrukturyzacji włoskiej spółki Inter Cars Italia s.r.l. Dotychczas spółka nie była rentowna. Po przeprowadzonej analizie rentowności poszczególnych obszarów działalności spółki, zdecydowano się na zmianę modelu biznesowego tzn. zamknięcie wszystkich działających 6 filii, pozostawiając jedynie bezpośrednią sprzedaż do sklepów i hurtowni z częściami zamiennymi. Działania te pozwolą uzyskać pożądaną marżę operacyjną w spółce. Przyszłe koszty restrukturyzacji, zawierające koszty odpraw dla pracowników, zgodnych z obowiązującym prawem, koszty wypowiedzenia umów najmu filii oraz pozostałe koszty administracyjne zostaną w pełni pokryte z rezerwy w wysokości 8 600 tys zł ujętej w księgach w pierwszym półroczu 2019 r.
 • Na początku sierpnia 2019 w nowo otwartym magazynie w miejscowości Nupaky w Czechach doszło do zdarzenia, polegającego na nieoczekiwanym uruchomieniu instalacji przeciwpożarowej. W efekcie tego zdarzenia, częściowemu zalaniu uległ znajdujący się w magazynie towar oraz taśmociąg służący do zbierania i przenoszenia przeznaczonego do wydania towaru. Do chwili obecnej trwają prace nad oszacowaniem poniesionych strat oraz możliwej do odzyskania wartości ubezpieczenia. W celu pokrycia przyszłych kosztów szkód wynikających z zaistniałego zdarzenia, Zarząd podjął decyzję o utworzeniu rezerwy w wysokości 1 460 tys zł. Przyszłe koszty zostaną w pełni pokryte z rezerwy.

 

Więcej informacji można znaleźć w ogólnodostępnym raporcie półrocznym Grupy.

 

Źródło: Inter Cars

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).