Duże kary w Niemczech za opóźnienia w przewozie | MOTOFAKTOR

Duże kary w Niemczech za opóźnienia w przewozie

Kara równa 3-krotności zapłaty za fracht może grozić przewoźnikowi, który opóźni rozładunek na terenie Niemiec. TC Kancelaria Prawna wzięła temat pod lupę.

Problematyczne opóźnienia

Opóźnienia w dostawie są częstym źródłem konfliktów między kontrahentami, zwłaszcza w przypadku transportu towarów łatwo psujących się, delikatnych lub o ustalonym terminie dostawy.

„Nawet jeśli na początku wszystko przebiega sprawnie, na terminowość dostawy wpływa wiele czynników takich jak korki, kontrole policyjne lub awarie, które mogą utrudnić dostarczenie towaru na czas. Najczęściej rozpatrujemy takie przypadki zgodnie z Konwencją CMR, w tym wypadku jednak będziemy mieć do czynienia z prawem niemieckim” – mówi Paulina Eliasz-Petrusewicz, prawnik w TC Kancelarii Prawnej.

Case study: rozładunek opóźniony przez zgłoszoną awarię

Przewoźnik przyjął zlecenie na trasie z Monachium do Hamburga za kwotę 1000 Euro. Przewożonym towarem był marmur na budowę, który miał zostać  rozładowany dniu 10 czerwca 2023 roku. Podczas transportu pojazd przewoźnika uległ awarii, o której poinformował swojego zleceniodawcę. W związku z awarią rozładunek nastąpił dzień później. Odbiorca był zdenerwowany, że towar nie dojechał na czas, ale  przyjął towar i podpisał list przewozowy. Po 60 dniach przewoźnik zaczął dopytywać zleceniodawcę o płatność. W odpowiedzi otrzymał fakturę od nadawcy towaru na kwotę 3600 euro. Kwota  wynikała z wyceny kosztów dźwigu, który był wynajęty do rozładunku marmuru oraz wynagrodzenia czterech pracowników, którzy czekali na miejscu. Czy zleceniodawca miał prawo żądać pokrycia kosztów w tej sytuacji?

Przewóz odbywał się na terenie Niemiec, więc w tym wypadku zastosowanie znajdzie art. art. 425 ust. 1 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), zgodnie z którym przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przekroczeniem terminu dostawy. Z kolei z art. 431 ust. 3 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) stanowi, że odpowiedzialność spedytora/przewoźnika za przekroczenie terminu dostawy jest ograniczona do trzykrotności kwoty frachtu. Jeżeli szkoda wynika z działania lub zaniechania przewoźnika, którego dopuścił się umyślnie lub niedbale i ze świadomością, że szkoda prawdopodobnie nastąpi, odpowiedzialność może być nieograniczona.

-

Jak tłumaczy Paulina Eliasz-Pietrusewicz, w przedstawionym przykładzie nie można przypisać przewoźnikowi rażącego niedbalstwa, ponieważ informował na bieżąco kontrahenta o zaistniałej awarii.

„Zgodnie z prawem niemieckim przewoźnik mógłby odpowiadać do kwoty 3000 euro, odpowiadającej trzykrotności frachtu. Kontrahent jednak za późno przesłał przewoźnikowi zastrzeżenia oraz obciążenie wynikające z opóźnienia. Identycznie jak w Konwencji CMR, również w prawie niemieckim istnieje konieczność zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń w ciągu 21 dni od daty rozładunku,  czego zleceniodawca nie uczynił” – mówi ekspertka TC Kancelarii Prawnej.

Roszczenie na mocnych podstawach

Przypomnijmy, że zgodnie z Konwencją CMR przewoźnik jest odpowiedzialny za opóźnienie do wartości frachtu. Niemieckie prawo karze przewoźnika za opóźnienie do trzykrotnej wartości frachtu. Po otrzymaniu faktury warto jest dokładnie zbadać, czy koszty zostały właściwie uwzględnione. Faktura powinna odzwierciedlać rzeczywiste koszty poniesione z powodu opóźnienia i być wystawiona przez uprawniony podmiot – nadawcę lub odbiorcę. Ważne jest również sprawdzenie, czy przewoźnik otrzymał pisemne zastrzeżenia w ciągu 21 dni od rozładunku. Bez takich zastrzeżeń roszczenia nie mają podstawy.

Źródło: TC Kancelaria Prawna

Zdjęcie główne: Depositphotos

 

Chcesz być na bieżąco z naszymi informacjami? 

belka Wiadomości Google

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).