Czy pieszy na przejściu zawsze ma pierwszeństwo?

Czy pieszy na przejściu zawsze ma pierwszeństwo?

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która właśnie wchodzi w życie, oprócz dotychczasowego oznakowanego przejścia dla pieszych wprowadza tzw. przejście sugerowane. Czy pieszy ma na nim pierwszeństwo?

  • Zmiany dla pieszych wprowadza nowelizacja Prawa o ruchu drogowym.
  • Przejście sugerowane to nieoznakowane miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów i torowiska.
  • Pieszy powinien pokonać je najkrótszą drogą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów.
  • Na przejściu sugerowanym obowiązują inne zasady niż na zwykłym.

Wchodząca właśnie w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym oprócz dotychczasowego oznakowanego przejścia dla pieszych wprowadza tzw. przejście sugerowane, czyli nieoznakowane miejsca umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów i torowiska – informuje Prawo.pl. Na takim przejściu pieszy nie będzie miał pierwszeństwa.

 

Zgodnie z wcześniejszą nowelizacją przepisów wprowadzoną 1 czerwca 2021 roku pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. W przypadku przejścia sugerowanego zasada jest inna.

Pieszy na przejściu sugerowanym nie będzie miał pierwszeństwa. Powinien pokonać je najkrótszą drogą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów, ustępując pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na drodze.

wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie - Tomasz Matuszewski

 

Zdaniem Macieja Wrońskiego, autora pierwszej ustawy Prawo o ruchu drogowym z 1997 roku, wprowadzenie przejść sugerowanych jest co do zasady ideą słuszną, bo takie przejścia funkcjonują z powodzeniem w wielu krajach zachodnich.

Vacatio legis nowych przepisów wynosi tylko miesiąc, a powinno wynosić co najmniej rok, aby dać czas choćby zarządcom dróg na odpowiednie przygotowanie się do tych zmian. Wejście w życie przepisów powinno być poprzedzone audytem, kampanią informacyjną skierowaną do uczestników ruchu.

- Maciej Wroński

 

Nowelizacja wprowadza też inne zmiany, m.in. wskazuje, że jeżeli na drodze znajduje się tunel lub wiadukt dla pieszych albo pieszych i rowerów, pieszy jest obowiązany korzystać z niego. Pieszy przechodząc przez jezdnię na obszarze zabudowanym na drodze dwujezdniowej ma obowiązek korzystać tylko z przejścia dla pieszych. Doprecyzowano, że przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone na przejściu dla pieszych albo przejściu sugerowanym.

 

Źródł0: PAP MediaRoom

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).