Bosch z lepszym od prognoz zyskiem i sprzedażą w 2021 r. | MOTOFAKTOR

Bosch z lepszym od prognoz zyskiem i sprzedażą w 2021 r.

person Adrian Januszkiewicz 10/02/2022

Grupa Bosch zwiększyła znacząco globalną sprzedaż i zysk w 2021 r. Według wstępnych danych, jej całkowita sprzedaż wzrosła o 10% do 78,8 mld EUR.

Po uwzględnieniu efektu różnic kursowych, wzrost sprzedaży dostawcy technologii i usług wyniósł 11%. Zysk z działalności operacyjnej przed odliczeniem podatków i odsetek (EBIT) wzrósł o ponad połowę, osiągając poziom 3,2 mld euro. Przewidywane jest więc, że EBIT wyniesie około 4% w odniesieniu do sprzedaży. W roku poprzednim było to 2,8%.

 

Nasz biznes osiągał w 2021 r. wyniki dużo lepsze od oczekiwanych – powiedział dr Stefan Hartung, prezes zarządu Robert Bosch GmbH, podczas prezentacji wstępnych danych biznesowych firmy – Udało nam się przekroczyć prognozy, pomimo wielu wyzwań, takich jak obciążenia kosztowe spowodowane trudnościami w łańcuchach dostaw czy wzrostem cen surowców. Na nasz sukces wpłynęła także solidarność w czasach społecznego dystansu. Chciałbym podziękować współpracownikom za ich zaangażowanie, a klientom, dostawcom i partnerom biznesowym za zaufanie – powiedział Hartung, dodając, że wraz z globalnym zespołem Bosch chce dalej rozwijać technologię „Invented for life”, która podnosi jakość życia i jest odpowiedzią na aktualne wyzwania –  Bosch jest pionierem technologicznym w wielu dziedzinach i chcemy, aby tak pozostało.

 

W tym celu firma nadal inwestuje znaczące sumy w strategiczne dziedziny. Tylko w tym roku planuje zainwestować łącznie około 1 miliarda euro w mikroelektronikę i elektromobilność. Jednocześnie Bosch coraz bardziej koncentruje się na partnerstwach, takich jak niedawno ogłoszona współpraca z Volkswagenem w dziedzinie zautomatyzowanej jazdy.

 

Prezes firmy Bosch spodziewa się również, że wysiłki wielu krajów zmierzające do stworzenia gospodarki neutralnej dla klimatu będą znacząco stymulować wzrost w przyszłości:

 

Działania klimatyczne napędzają naszą działalność – od rozwiązań mobilnych i automatyki przemysłowej, po techniczne wyposażenie budynków i sprzęt AGD. Dzięki łączności z siecią i sztucznej inteligencji, wydajność energetyczna będzie się nadal poprawiać – powiedział Hartung.

Bosch intensyfikuje działania na rzecz klimatu – wzrost dzięki elektryfikacji

Bosch popiera cele Europejskiego Zielonego Ładu. Sektory biznesowe firmy już teraz wdrażają różnorodne rozwiązania, które mają na celu walkę z globalnym ociepleniem: od pierwszego kwartału 2020 r. koncern, ze swoimi 400 lokalizacjami na całym świecie, jest neutralny dla klimatu. Do 2030 r. firma planuje ograniczyć też emisję dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw – od zakupu do użytkowania produktu – o 15%. Według prezesa Bosch, elektryfikacja różnych obszarów już dziś wpływa na rozwój biznesu.

 

Dzięki elektromobilności generujemy miliardy ze sprzedaży. Rośniemy w dwucyfrowym tempie również w obszarze pomp ciepła, a napędy elektryczne szybko wkraczają w obszar technologii przemysłowej – powiedział Hartung i podkreślił, że daje to firmie silną pozycję: Bosch przekłada działania na rzecz klimatu na wzrost. Pokazujemy jak transformacja w kierunku działalności neutralnej klimatycznie pomaga odnieść sukces zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym – dodał.

Zrównoważona mobilność – rozwój technologii motoryzacyjnej i przemysłowej

Bosch wykorzystuje również potencjał wzrostu w elektromobilności. Od końca 2021 roku firma produkuje półprzewodniki mocy z węglika krzemu (SiC), które mogą zwiększyć zasięg pojazdów elektrycznych nawet o 6%. Według firmy badawczej Yole, rynek SiC jako całość będzie rósł średnio o 30% rocznie do ponad 2,5 miliarda dolarów w ciągu najbliższych trzech lat. Dzięki technologii SOFC – stacjonarnego ogniwa paliwowego ze stałym tlenkiem, Bosch odgrywa też ważną rolę w przechodzeniu na energię odnawialną, otwierając jednocześnie nowe możliwości biznesowe. Do 2024 roku firma planuje zainwestować ponad 400 milionów euro w technologię SOFC i kolejne 600 milionów euro w mobilne ogniwa paliwowe.

 

Bosch wszedł również na rynek wyposażenia fabrycznego do produkcji akumulatorów. To biznes z dużym potencjałem: według firmy światowy rynek akumulatorów rośnie nawet o 25% rocznie. Bosch z Volkswagenem pracują nad przygotowaniem procesów seryjnej produkcji ogniw akumulatorowych.

 

Naszym wspólnym celem jest, aby to europejski dostawca był liderem pod względem kosztów i technologii w masowej produkcji technologii akumulatorów – powiedział Hartung.

 

Eksperci postrzegają wspólne plany jako ważny krok na drodze do neutralnej klimatycznie mobilności i masowej produkcji zrównoważonych baterii.

Mobilność zdominowana przez oprogramowanie – dwucyfrowy wzrost na rynku wartym miliardy

Bosch zamierza również osiągnąć wzrost i umocnić swoją pozycję na rynku oprogramowania dla pojazdów. Już teraz sektor Mobility Solutions co roku wyposaża pojazdy na całym świecie w ponad 200 milionów jednostek sterujących z własnym oprogramowaniem. Firma spodziewa się, że do 2030 r. rynek oprogramowania motoryzacyjnego osiągnie wielkość około 200 miliardów euro.

 

Bosch odnotuje dwucyfrowy wzrost w tym obszarze. Tutaj wykorzystujemy w dużej mierze transformację pojazdu w węzeł sieci internetowej – powiedział dr Markus Heyn, nowy prezes sektora Mobility Solutions i członek zarządu Robert Bosch GmbH.

 

Według Heyna Bosch obrał już na ten cel strategiczny kurs. Za portfolio niezależnego od aplikacji oprogramowania samochodowego firmy odpowiedzialny będzie od połowy 2022 roku jej dział ETAS. ETAS będzie oferować podstawowe oprogramowanie pojazdu, oprogramowanie pośredniczące, usługi w chmurze i narzędzia programistyczne do uniwersalnego zastosowania. Natomiast nowy dział Cross-Domain Computing Solutions firmy Bosch opracuje oprogramowanie pojazdu ze specjalnym sprzętem do takich funkcji jak wspomaganie kierowcy i zautomatyzowana jazda. W tej dziedzinie pod koniec stycznia 2022 roku Bosch podpisał porozumienie z firmą Cariad, spółką zależną Volkswagena zajmującą się oprogramowaniem.

 

Naszym celem jest przyspieszenie procesu wdrażania częściowo i wysoce zautomatyzowanej jazdy w pojazdach codziennego użytku. Chcemy zdefiniować standardy dla rynku, które przyniosą korzyści innym producentom samochodów – powiedział Heyn.

Transformacja miejsc pracy w przemyśle – miliard euro przeznaczony na szkolenia

Bosch chce chce uczestniczyć w budowaniu gospodarki neutralnej dla klimatu także jako pracodawca.

 

Wiele branż przechodzi transformację, a Bosch widzi w tym szansę na ponowne przemyślenie kwestii zatrudnienia – powiedziała Filiz Albrecht, członek zarządu i dyrektor ds. stosunków przemysłowych w Robert Bosch GmbH – W procesie wspierania osób, które zmieniają rodzaj wykonywanej pracy, coraz ważniejsze staje się pokazywanie im perspektyw nowego zatrudnienia również poza obecną firmą. W Niemczech Bosch wnosi swoje bogate doświadczenie do Allianz der Chancen, międzybranżowej inicjatywy związanej z transformacją świata pracy. Wierzymy, że możemy uczynić tę zmianę społecznie akceptowalną – powiedziała Albrecht.

 

W tym celu firma pracuje również nad nowym podejściem do zatrudnienia i kwalifikacji pracowników. Ponadto Bosch mocno inwestuje w szkolenia dla swoich pracowników – przeznaczył na nie ponad miliard euro w ciągu ostatnich pięciu lat.

 

Inną zmianą wdrażaną w firmie są hybrydowe modele współpracy.

 

Dzięki naszej inicjatywie „Smart Work” to zespoły wraz ze swoimi przełożonymi elastycznie ustalają organizację czasu i miejsca pracy dla siebie – powiedziała Albrecht.

 

Określenie czasu i miejsca pracy jest szczególnie ważne dla programistów a, jak mówi Albrecht, zapotrzebowanie na tych specjalistów jest ogromne.

Rozwój biznesu w 2021 r. – wzrost sprzedaży we wszystkich sektorach

Całkowita sprzedaż Grupy Bosch rosła rok do roku, ale jest ona także wyższa niż w 2019 roku – ostatnim przed kryzysem.

 

Szeroka dywersyfikacja portfolio firmy, obecność w różnych branżach i regionach po raz kolejny przyniosła nam korzyści – powiedział dr Markus Forschner, członek zarządu i CFO Robert Bosch GmbH – Wszystkie sektory biznesowe zwiększyły sprzedaż pomimo globalnych zakłóceń w łańcuchach dostaw.

 

Sektor Mobility Solutions, który jest największy i generuje najwyższą sprzedaż w Grupie, odnotował znaczący wzrost, mimo że otoczenie biznesowe hamowało jego rozwój w czwartym kwartale. Sprzedaż wzrosła o 7,5% do 45,4 miliarda euro pomimo niedoboru chipów, który miał szczególnie duży wpływ na przemysł motoryzacyjny. Po uwzględnieniu efektu różnic kursowych jest to wzrost o 7,9%.

 

Sektor Industrial Technology skorzystał szczególnie z ożywienia na rynku inżynierii mechanicznej i osiągnął sprzedaż w wysokości 6,1 miliarda euro. Jest to wzrost o 20%, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i po uwzględnieniu różnic kursowych. Jak zaznaczył CFO firmy Bosch, oznaczało to, że sprzedaż w tym obszarze wróciła do poziomu sprzed kryzysu.

 

W sektorze Consumer Goods po raz kolejny pojawił się duży popyt na produkty dla domu i ogrodu. Sprzedaż na poziomie 21 miliardów euro znacznie przekroczyła poziom z poprzedniego roku. To wzrost o 13%; a skorygowany o efekt różnic kursowych, wynosi 15%.

 

Sprzedaż w sektorze Energy and Building Technology wzrosła o 11% do 5,9 miliarda euro – wzrost o 12% po skorygowaniu o różnice kursowe.

 

Cytując Forschnera: Firma skorzystała na silnym popycie na przyjazną dla klimatu technologię grzewczą, przy czym cały ten sektor biznesowy właściwie przekroczył poziom sprzed kryzysu.

Rozwój biznesu w 2021 r. – wzrost sprzedaży we wszystkich regionach

Sprzedaż Bosch rosła na całym świecie również w ujęciu regionalnym – powiedział Forschner.

 

W Europie sprzedaż wzrosła o 9,3% do 41,5 miliarda euro. Po uwzględnieniu różnic kursowych jest to wzrost o 10%.

 

W Ameryce Północnej sprzedaż wyniosła 11,5 miliarda euro, co oznacza wzrost sprzedaży o 6,5% i po uwzględnieniu różnic kursowych odpowiada wzrostowi równemu 10%. W Ameryce Południowej sprzedaż wzrosła do 1,4 miliarda euro – wzrost o 32% lub 41% po uwzględnieniu różnic kursowych.

 

To bardzo pozytywna zmiana, zwłaszcza, że region został szczególnie mocno dotknięty pandemią koronawirusa w poprzednim roku – wyjaśnił Forschner.

 

W regionie Azji i Pacyfiku sprzedaż wzrosła o 12% do 24,4 mld euro – 11% po skorygowaniu o różnice kursowe.

Rozwój zatrudnienia w 2021 r. – niewielki wzrost na całym świecie

Grupa Bosch zatrudnia około 401 300 pracowników na całym świecie, zgodnie z danymi na 31 grudnia 2021 r. Wzrost zatrudnienia, wynoszący około 6700 pracowników w stosunku do roku poprzedniego, dotyczy głównie Azji i Pacyfiku oraz Europy. Liczba pracowników w obszarze badań i rozwoju wzrosła na całym świecie o niecałe 4% do 76 300. Liczba programistów zatrudnionych w firmie wynosi obecnie 38 000 – co oznacza wzrost o około 4000 w porównaniu z poprzednim rokiem.

Perspektywy na 2022 r. – światowa gospodarka mierzy się z niepewnością

Bosch spodziewa się, że światowa gospodarka wzrośnie od 4-4,5% w 2022 r., w porównaniu z około 5,5% w 2021 r. Pomimo imponujących postępów w zakresie szczepień w wielu krajach, firma zakłada, że w 2022 roku Covid-19 będzie nadal obciążał zarówno społeczeństwo, jak i gospodarkę. Ponadto utrzymujące się wąskie gardła w dostawach i rosnące ceny surowców, produktów podstawowych i transportu będą miały duży wpływ na gospodarkę światową i wpłyną na działalność wielu sektorów, zwłaszcza przemysłu motoryzacyjnego.

 

Na perspektywy biznesowe negatywnie oddziałuje również wyraźny wzrost poziomu inflacji w wielu sektorach i regionach. O ile otoczenie biznesowe nie ulegnie dalszym zakłóceniom, Grupa Bosch spodziewa się wzrostu sprzedaży w 2022 r. Oczekuje również osiągnięcia wskaźnika EBIT co najmniej na poziomie roku poprzedniego.

 

Pomimo poważnych wyzwań, Forschner jest pewien: Bosch ma solidne podstawy finansowe, aby inwestować w strategicznie ważne dziedziny i kontynuować obecny kurs.

 

Celem firmy Bosch jest rozwój szybszy od rynku w najważniejszych sektorach i regionach.

 

Źródło: Bosch

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).