Badania techniczne aut z LPG | MOTOFAKTOR

Badania techniczne aut z LPG

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP) rekomenduje zachowanie corocznego terminu badania technicznego w przypadku pojazdu zasilanego gazem, w tym LPG.

  • Do RPO wpłynęła skarga na nierówne traktowanie samochodów zasilanych paliwem gazowym w czasie badań technicznych nowych pojazdów.
  • Samochody fabrycznie wyposażone w LPG powinny podlegać tym samym zasadom na badaniach technicznych, co pojazdy zasilane tradycyjnymi paliwami – twierdzi skarżący.
  • Kwestie badań technicznych pojazdów zasilanych paliwem gazowym wyjaśnia nam Karol Rytel, Dyrektor ds. technicznych Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.
  • Więcej informacji w polskiej (i nie tylko) branży aftermarketowej i motoryzacyjnej znajdziesz na stronie głównej Motofaktora.
  • Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami z branży – zapisz się na nasz newsletter.

Ostatnio na Motofaktor.pl informowaliśmy, że jeden z właścicieli pojazdu zgłosił Rzecznikowi Praw Obywatelskich problem nierównego traktowania samochodów zasilanych paliwem gazowym w zakresie obowiązku przeprowadzenia badań technicznych nowych pojazdów. W ocenie skarżącego odmienne traktowanie właścicieli pojazdów z silnikami napędzanymi gazem, wyposażonych w fabryczną instalację LPG, w zakresie obowiązku okresowych badań technicznych, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Skoro bowiem mamy do czynienia z pojazdem, w którym funkcjonuje instalacja LPG zamontowana przez producenta, to powinien być on traktowany na równi z fabrycznie nowym pojazdem wyposażonym w silnik benzynowy lub silnik diesla i nie podlegać obowiązkowi corocznego badania.

O komentarz poprosiliśmy Polską Izbę Stacji Kontroli pojazdów. PISKP przypomina, że okresowe badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, motocykla lub przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 5 lat od dnia pierwszej rejestracji i nie później niż 2 lata od dnia przeprowadzenia poprzedniego badania technicznego, a następnie przed upływem kolejnego roku od dnia przeprowadzenia badania. Nie dotyczy to pojazdu przewożącego towary niebezpieczne, taksówki, pojazdu samochodowego konstrukcyjnie przeznaczonego do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywanego do zarobkowego transportu drogowego osób, pojazdu marki „SAM, pojazdu zasilanego gazem, pojazdu uprzywilejowanego oraz pojazdu używanego do nauki jazdy lub egzaminu państwowego, które podlegają corocznym badaniom technicznym.

Zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami, pojazd zasilany gazem podlega corocznym badaniom technicznym. Zasada ta dotyczy zarówno nowego pojazdu, który jest wyposażony w silnik do zasilania gazem, jak także pojazdu w którym została zamontowana instalacja gazowa a następnie uzyskał on świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

Jakie są argumenty dotyczące bezpieczeństwa, które uzasadniają częstsze badania techniczne dla samochodów z LPG w porównaniu do samochodów zasilanych benzyną lub olejem napędowym?

Karol Rytel, Dyrektor ds. technicznych Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów
Karol Rytel, Dyrektor ds. technicznych Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

W przypadku pojazdu zasilanego gazem na pojeździe znajdują się dodatkowe urządzenia służące do jego zasilania. Oprócz sprawdzenia kompletności i poprawności działania instalacji podczas badania technicznego, bardzo ważnym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo jest sprawdzenie szczelności instalacji gazowej. Nieszczelna instalacja gazowa, może stwarzać zagrożenie wybuchem lub pożarem. W dodatku pojazd taki posiada urządzenie techniczne podlegające dozorowi technicznemu (zbiornik gazu służący do jego magazynowania). Urządzenia tego typu przechodzą okresowe badania dozorowe, a dokumenty potwierdzające sprawność zbiornika powinny być sprawdzane przez diagnostę wykonującego badanie techniczne.

Pojazdy tradycyjnie zasilane benzyną lub olejem napędowym w przypadku rozszczelnienia układu zasilania, pozostawiają widoczne ślady wycieku. Natomiast w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowej, wyciek jest niewidoczny a także często niewyczuwalny (gaz LPG jest cięższy do powietrza i zalega w dolnych warstwach). Zatem ryzyko wystąpienia pożaru lub wybuchu uzasadniają częstsze badania techniczne dla pojazdów zasilanych gazem.

Czym różni się badanie techniczne pojazdu z LPG od badania pojazdu z innymi napędami? W jakich przypadkach taki pojazd może nie przejść pozytywne badania?

Zakres badania pojazdu wyposażonego w instalację LPG, jest rozszerzony o sprawdzenie warunków dodatkowych dotyczących jego wyposażenia w paliwo alternatywne. Dodatkowe czynności jakie musi wykonać diagnosta to m.in.: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, sprawdzenie ważności dokumentów dozorowych (protokół oraz decyzja TDT), a następnie identyfikacja zbiornika, sprawdzenie oznakowania homologacyjnego na elementach instalacji gazowej, kontrola kompletności, rozmieszczenia i mocowania na pojeździe elementów instalacji zasilania gazem, kontrola stanu ogólnego instalacji zasilania gazem, kontrola szczelności obudowy zbiornika i obudowy zaworów (gazoszczelna obudowa ma zadanie w przypadku zadziałania nadciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa, bezpiecznie odprowadzić upuszczony gaz przez otwór wentylacyjny na zewnątrz pojazdu), sprawdzenie wpisu o treści „Gaz-LPG” w adnotacjach urzędowych dowodu rejestracyjnego, dodatkowa analiza spalin (tlenku węgla), gdy silnik pracuje na zasilaniu gazowym.

Pojazd nie uzyska pozytywnego badania technicznego w przypadku, gdy diagnosta wykryje ww. nieprawidłowości.

Czy technologia i jakość instalacji LPG uległy poprawie na tyle, że można by rozważyć zrównanie przepisów dotyczących badań technicznych z pojazdami zasilanymi tradycyjnymi paliwami?

Niewątpliwie rozwój motoryzacji wymusił zmiany w technologii instalacji LPG. Przez ostanie dekady pojawiło się sześć generacji instalacji gazowych, począwszy od pierwszej generacji, która była dedykowana dla tradycyjnych silników z gaźnikiem, aż do 6. generacji w której następuje wtrysk gazu w fazie ciekłej bezpośrednio do komory spalania. Wszystkie te instalacje łączy wspólny mianownik: jest to instalacja, która może ulec rozszczelnieniu, a na pojeździe znajduje się urządzenie dozorowe. W związku z powyższym zrównanie terminów badań pojazdów zasilanych LPG z terminami pojazdów zasilanymi tradycyjnym paliwem nie powinno być rozważane.

Czy są dostępne rekomendacje ze strony organizacji branżowych dotyczące optymalnej częstotliwości badań technicznych dla pojazdów z LPG?

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów rekomenduje zachowanie corocznego terminu badania technicznego w przypadku pojazdu zasilanego gazem.

 

Chcesz być na bieżąco z naszymi informacjami?

belka Wiadomości Google

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).