Autos otwiera oddział w Oleśnicy | MOTOFAKTOR

Autos otwiera oddział w Oleśnicy

person Adrian Januszkiewicz 10/12/2019

No­wy od­dział w Ole­śni­cy zor­ga­ni­zo­wał ofi­cjal­ne otwar­cie. Nie za­bra­kło atrak­cji dla gości kolejnej filii Autos.

Każ­dy, kto od­wie­dził w tym dniu punkt Au­tos, mógł spo­tkać się z przed­sta­wi­cie­la­mi producentów czę­ści, któ­re są do­stęp­ne w asor­ty­men­cie sieci i po­roz­ma­wiać z ni­mi na te­mat oferowanych pro­duk­tów. Po­za me­ry­to­rycz­nym cha­rak­te­rem spo­tka­nia, eki­pa z Ole­śni­cy zapewniła go­ściom licz­ne kon­kur­sy, te­sty na­rzę­dzi, ale rów­nież pysz­ny po­czę­stu­nek.

 

Or­ga­ni­za­to­rzy za­po­wie­dzie­li, że po­dob­ne in­au­gu­ra­cyj­ne spo­tka­nie pla­nu­ją w Mi­li­czu i Kęp­nie.

Źródło: Autos

Zobacz podobne

Szanowny Czytelniku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych.

Administratorem danych jest Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28. Chodzi o dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, newsletterów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Proautomotive Sp. z o.o., głównie zapisanych w plikach cookies i innych identyfikatorach internetowych, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych partnerów. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celach: świadczenia usług drogą elektroniczną wykrywania nadużyć w usługach pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania. Osoba może też wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@motofaktor.pl lub pisemnie na adres Proautomotive Sp. z o.o., 39 - 200 Dębica, ul. Kolejowa 28 z dopiskiem "ochrona danych osobowych".

Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących Użytkownikowi prawach znajduje się w Polityce prywatności.

Zapisz się na newsletter główny

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

To był tydzień!

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).

 

Strefa Ciężka

Chcę otrzymywać wiadomości e-mail (W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji).